Skolmowski: EKG 2015 – Debata o europejskim przemyśle chemicznym

12 sierpnia 2015, 19:04 Chemia
643c3f2f2887cedc2fec133906d8b0b0_104287230-697-c

KOMENTARZ

Andrzej Skolmowski

Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty

Większość delegatów biorących udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym reprezentowała firmy działające na rynkach globalnych. Nasze produkty są obecne poza granicami Polski, gdzie konkurują z innymi – zarówno europejskimi, jak i międzynarodowymi podmiotami. Warto zatem przyjrzeć się pozycji Grupy Azoty na tle wymagającej konkurencji. 

c94d665ffb937403636445babecbfa96_andrzej-skolmowski-300-300Europejski przemysł chemiczny w trosce o klimat

W przemyśle chemicznym dbamy o środowisko, podążając za rosnącymi obostrzeniami Unii Europejskiej w zakresie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Realizacja projektów proekologicznych generuje ogromne koszty po stronie największych graczy przemysłowych. Stąd też w debacie publicznej kładziemy zdecydowany nacisk na równowagę; aby dialog dotyczący regulacji klimatycznych był prowadzony z poszanowaniem obydwu stron.

Należy pamiętać, iż wysokie nakłady inwestycyjne wynikają między innymi właśnie z wpisywania się w politykę Unii Europejskiej, która jest światowym liderem w zakresie działań proekologicznych. Nie możemy sobie pozwolić, aby tracić przewagę w przemyśle, szczególnie w stosunku do państw, które nie podejmują działań ograniczających emisje. Dlatego zależy nam, aby w dyskusjach nad tworzonymi aktami prawnymi zaznaczać wyraźnie, iż koncerny przemysłowe potrzebują czasu na dostosowanie się do zmian legislacyjnych. Tylko wówczas jesteśmy w stanie utrzymać konkurencyjność, jak również zoptymalizować wysokie koszty inwestycji proekologicznych.

Innowacyjność – fundament nowoczesnej chemii

Branża chemiczna jest przemysłem energochłonnym, opartym na surowcach i ich stabilnych dostawach. Dlatego też Grupa Azoty stawia na innowacje, również w zakresie produkcji nawozów. Aby stale rozwijać swoje produkty, konieczna jest bliska współpraca świata nauki i biznesu, gdzie ośrodki badawcze stanowią zaplecze dla rozwoju procesów produkcyjnych. Kosztochłonność innowacyjności idącej w parze z ochroną środowiska, musi uwzględniać nakład czasu i środków finansowych.

Biorąc pod uwagę te uwarunkowania, jako Grupa Azoty stawiamy na produkty, które niosą ze sobą wyższą wartość dodaną. Dzięki temu rolnik otrzymuje od nas coraz wyższej jakości nawozy, odpowiadające jego potrzebom. Dostarczamy mu wiedzy, doradzamy, towarzyszymy mu w procesie implementacji, promujemy zrównoważone rolnictwo. Dostrzegliśmy, iż relacja branży chemicznej i rolnictwa jest fundamentem skuteczności naszych działań. Aktualna sytuacja potwierdza, że te gospodarki, które utrzymały odpowiednią proporcję sektora przemysłowego wobec rolnictwa, lepiej radziły sobie z warunkami panującymi na globalnych rynkach. Dlatego wiemy, że wzrost zysków u rolników, produkujących na bazie naszych nawozów, to również nasz sukces.

Europa ma szereg przewag, które może oferować w relacjach gospodarczych z innymi regionami, w tym z krajami afrykańskimi. Oprócz wysokiej jakości technologii i produktów, przekazuje partnerską współpracę. Na tej podstawie można budować długotrwale relacje.

To jeden z głównych wątków debaty „Wyzwania globalnej gospodarki; nowe rynki, nowe kierunki”, która odbyła się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Paneliści omawiali także warunki inwestycji i ekspansji zagranicznej firm wobec uwarunkowań światowej gospodarki po kryzysie, jej bariery oraz możliwości współpracy na arenie międzynarodowej. Uczestnicy debaty prezentowali również swój punkt widzenia wobec zrozumienia dla rozwoju biznesu w skali globalnej.