Ekolodzy apelują do nowego rządu Niemiec o przyspieszenie polityki klimatycznej

5 października 2017, 13:00 Alert
klimat

Raport GermanWatch.org, niemieckiej organizacji zajmującej się kwestiami politycznymi, ekonomicznymi i ekologicznymi, nosi tytuł „Silniejsza polityka cenowa wobec CO2: Nowy zwrot w polityce klimatycznej. Niemieckie ramy ekonomiczne w osiągnięciu celów klimatycznych”. Określa on środki, za pomocą których nowa koalicja rządowa powinna dążyć do ogłoszonego w 2016 roku celu klimatycznego na 2050.

Opracowanie zostało przygotowane przez profesorów uniwersytetów, prezesów państwowych organów odpowiedzialnych za prowadzenie polityki energetycznej i klimatycznej oraz przedsiębiorców. Kładą oni nacisk na znaczenie tych obszarów w kontekście toczących się rozmów koalicyjnych w Niemczech, a co za tym idzie – wiarygodność przyszłych koalicjantów.

Planowane jest wypełnienie założeń Porozumienia Paryskiego, w tym znaczne ograniczenie emisji CO2. Propozycje są następujące: stworzenie nowego opodatkowania emisji kompatybilnego z istniejącym systemem handlu emisjami, by nie dublować opłat, sprawiedliwy podział kosztów nie na grupy odbiorców, a na gospodarstwa domowe i konkretne przedsiębiorstwa, promocja innowacji, debata na poziomie międzynarodowym i wzmożenie współpracy niemiecko-francuskiej. Ponadto podkreśla się, ostateczne metody ograniczenia emisji powinny być ogłoszone w 2018/19 roku, by zdążyć z realizacją celów.

Michał Perzyński