Eksploatacja ropy łupkowej ze złoża Bakken nie zagraża wodom gruntowym

18 listopada 2014, 09:08 Alert
Ropa

(US Geological Survey/EIA/Rigzone/Teresa Wójcik)

Rozwój wydobycia ropy w Zagłębiu Bakken w stanach Montana i Dakota Północna, nie ma żadnego wpływu na jakości wód podziemnych. Takie są wyniki badania przeprowadzonego przez naukowców US Geological Survey (USGS – Służby Geologicznej Stanów Zjednoczonych) na podstawie próbek wody z 30 dobranych losowo odwiertów na tym obszarze.  

W badaniu porównano stężenia substancji chemicznych które wpływają na jakość wody pitnej, w poszukiwaniu korelacji pomiędzy stężeniami, a lokalizacją wydobycia ropy i gazu. „Wyniki są dobrą wiadomością dla użytkowników wód, a dane dostarczyły nam cenny punkt odniesienia dla porównawczej oceny” – powiedział Peter McMahon, hydrolog USGS i szef przeprowadzonych badań.

Badanie było pierwszą kompleksową oceną jakości wód podziemnych w obszarze wydobywczym Zagłębia Bakken. Włączenie do badania skutków prac wydobywczych i ich wpływu lub braku wpływu, na jakość tych wód to nowe podejście badawcze, które stanowi cenny wkład w zestaw danych, o jakości wód. Może też owocować bardziej skutecznymi programami monitorowania skutków prac wydobywczych.