ElectroMobility: Polska potrzebuje własnej marki samochodów elektrycznych

10 marca 2020, 12:00 Elektromobilność
citroen EV elektromobilność fot. Pixabay
fot. Pixabay

Polska wchodzi w erę elektromobilnej rewolucji, a oczekiwana zmiana na rynku motoryzacyjnym może się dokonać w sposób skokowy. Nie podlega dyskusji sam fakt nieuchronnej transformacji rynku motoryzacyjnego – pisze Piotr Zaremba, prezes ElectroMobility Poland.

Polska ma duży potencjał do powstania nowej marki motoryzacyjnej

Polska jest największym europejskim rynkiem sprzedaży nowych samochodów bez własnej marki motoryzacyjnej. Piotr Zaremba uważa, że świadczy to o dużym potencjale rynku wewnętrznego, a doświadczenia innych krajów potwierdzają większy udział w rynku rodzimych produktów. – Powstanie i rozwój polskiej marki samochodów może przyczynić się również do rozwoju polskiej branży producentów części i komponentów samochodowych i ich awansu w hierarchii dostawców dla przemysłu motoryzacyjnego, a tym samym zwiększenie ich obrotów. Własny producent samochodów to również możliwość efektywniejszego wydawania środków na badania i rozwój i koncentrowanie się na projektach, które mogą być wdrażane do produkcji. Elektromobilność to szansa na rozwój nie tylko dla firm z branży motoryzacyjnej, ale także elektroenergetycznej, teleinformatycznej i mechanicznej – zapewnia prezes Zaremba.

Energetyka skorzysta na elektromobilności

Prezes ElectroMobility twierdzi, że elektromobilność daje ogromną szansę na transformację energetyczną Polski. – Możliwość wtórnego wykorzystania baterii elektrycznych jako magazynów energii oraz tzw. inteligentne sieci stanowią ważny element stabilizujący system energetyczny. Rozwiązania te współgrają także z rosnącą rolą odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym. Wzrost zapotrzebowania na prąd – związany z wzrostem ilości aut elektrycznych – stwarza możliwość wykorzystania nadwyżek prądu poprzez ładowanie samochodów w nocy – w czasie tzw. doliny nocnej i oddawanie energii do sieci kiedy zapotrzebowanie na nią jest większe – podkreśla.

Elektromobilna rewolucja wzmocni polskie bezpieczeństwo energetyczne

Piotr Zaremba przyznaje, że zwiększenie popularności samochodów elektrycznych to również uniezależnianie się od importowanej ropy oraz inwestycje w tzw. czystą energię pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych. – Rozwój projektu polskiego samochodu elektrycznego wpisuje się zarówno w strategię polskich spółek energetycznych, oczekiwania klientów – odbiorców energii elektrycznej, jak i zmiany zachodzące w strukturze wytwarzania energii w Polsce – zauważa.

ElectroMobility uważa, że na powstaniu polskiej marki samochodów elektrycznych skorzystać mogą wszyscy: kierowcy, duże firmy, przedsiębiorcy oraz państwo polskie. – Pytanie dotyczące sensowności projektu nie powinno brzmieć czy stać nas na wykreowanie takiej marki ale czy stać nas na to aby zaniechać starań na rzecz jej powstania – zakończył prezes Zaremba.

Linkedin

Volkswagen stawia na elektromobilność kosztem CNG i wodoru