Elektrobudowa nie składa broni w sporze o odszkodowanie przy budowie fińskiego atomu

11 marca 2019, 13:15 Alert
atom energetyka jądrowa

Elektrobudowa złożyła apelację od wyroku sądu I instancji dotyczącego roszczeń Fińskiego Związku Zawodowego – podała Elektrobudowa w komunikacie.

„W apelacji spółka kwestionuje wyrok co do zasady, jak również co do wysokości. Podniesiono szereg zarzutów materialnych i procesowych. Częścią apelacji jest wniosek do sądu o skierowanie do Trybunału Sprawiedliwości wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w przedmiocie wykładni przepisów prawa Unii Europejskiego w zakresie powszechności obowiązywania fińskich układów zbiorowych oraz ich jasności i przejrzystości” – napisano w komunikacie.

„Wyrok w ocenie spółki narusza zasady prawa europejskiego, a także podstawowe zasady porządku prawnego w Polsce i z tych względów spółka podjęła decyzje o zaskarżeniu wyroku” – dodano. Jak wynika z komunikatu, orientacyjny czas trwania procedury przed sądem apelacyjnym to 1-1,5 roku, a w przypadku skierowania pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości procedura wydłuży się do ok. 3-4 lat.

W grudniu 2018 roku spółka podała, że Sąd Rejonowy w Pori w Finlandii zasądził zapłatę przez Elektrobudowę na rzecz Fińskiego Związku Zawodowego Pracowników Branży Elektrycznej łącznie ok. 8 mln euro plus odsetki oraz ok. 0,4 mln euro kosztów procesu i ok. 0,1 mln euro odszkodowania. Spór dotyczył roszczeń związku zawodowego, wynikających z umów o pracę pracowników delegowanych przez Elektrobudowę do realizacji prac przy projekcie budowy elektrowni atomowej OLKILUOTO 3 w Finlandii.

Polska Agencja Prasowa