Opóźnienie rozbudowy Elektrociepłowni Zofiówka

5 lutego 2018, 07:00 Alert

W piątek 2 lutego PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa oraz Energoinstal podpisały aneks na budowę kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto około 75MWe w EC Zofiówka.

Po lewej widoczny szyb do transportu węgla na powierzchnię - pozostałość po KWK Moszczenica, po prawej elektrociepłownia należąca do Spółki Energetycznej "Jastrzębie". Źródło; WikiCommons, Mariuszjbie
Po lewej widoczny szyb do transportu węgla na powierzchnię - pozostałość po KWK Moszczenica, po prawej elektrociepłownia należąca do Spółki Energetycznej "Jastrzębie". Źródło; WikiCommons, Mariuszjbie

Zgodnie z zawartym z aneksem PGNiG Termika Energetyka zobowiązała się do zapłaty generalnemu wykonawcy kwoty 28 mln zł (netto) z tytułu wykonania usług i robót budowlanych, które nie były objęte zamówieniem podstawowym. Po tej zmianie łączna wartość kontraktu wraz z robotami dodatkowymi zwiększyła do kwoty 528,840 mln zł (netto).

Jednocześnie na mocy zawartego aneksu termin wykonania wszystkich prac i czynności niezbędnych do podpisania protokołu przejęcia bloku do eksploatacji został przesunięty do dnia 30 czerwca 2018 r.

Umowa na budowę kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto około 75MWe w EC Zofiówka została podpisana w październiku 2013 r. Umowa przewidywała oddanie bloku do komercyjnej eksploatacji w czwartym kwartale 2016 roku. W kwietniu ubiegłego roku podpisany została aneks do umowy, w którym uzgodniono zmianę terminu zakończenia kontraktu i ustalono, że podpisanie protokołu przejęcia bloku do eksploatacji nastąpi w terminie do 31 lipca 2017 r. Jednak termin ten nie dostał dochowany, a w raporcie kwartalnym za trzeci kwartał 2017 roku Energoinstal informował, że przewiduje zakończenie inwestycji w pierwszym kwartale 2018 r.

Umowę na realizację inwestycji podpisywała jeszcze Spółka Energetyczna Jastrzębie, której 100 procentowym udziałowcem była Jastrzębska Spółka Węglowa. W sierpniu 2016 roku JSW sprzedała 100 proc. swoich udziałów w SEJ, a nowym właścicielem spółki została PGNiG Termika. W kwietniu 2017 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach zarejestrował zmianę nazwy spółki, która została zmieniona na PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa.

CIRE.pl