Przyspieszają prace nad elektrownią jądrowa Vogtle w USA

22 lutego 2019, 14:30 Alert
Elektrownia Boxberg na węgiel brunatny
Fot. Pixabay

Podczas prezentacji wyników czwartego kwartału ubiegłego roku firma Southern Company odnotowała „znaczący postęp” na budowie bloków jądrowych Vogtle-3 i 4. Kierownictwo spodziewa się, że dwa reaktory AP1000 zostaną ukończone zgodnie z harmonogramem i w ramach założonego budżetu.

Budowa bloku jądrowego Vogtle-3 rozpoczęła się w marcu 2013 r., a bloku nr 4 w listopadzie tego samego roku. Southern Nuclear i Georgia Power, dwie spółki zależne Southern Company, przejęły zarządzanie projektem budowlanym w 2017 roku po ogłoszeniu rozpoczęcia procesu upadłości Westinghouse.

„2018 był rokiem niezwykłych osiągnięć dla Southern Company” – powiedział prezes i dyrektor generalny Thomas Fanning. „Rozpoczęliśmy go z dużą dozą niepewności co do reformy podatkowej od osób prawnych i był to nasz pierwszy pełny rok w roli generalnego wykonawcy Vogtle-3 i 4”.

Dyrektor zauważył, że w lipcu ubiegłego roku firma dokonała korekty szacunkowych kosztów budowy do poziomu 8,4 mld USD i ponownie skalkulowała oczekiwania dotyczące produkcji całego zakładu. Od tego czasu Southern Company osiągnęła poziom zatrudnienia i liczbę godzin przepracowanych tygodniowo wyprzedzające planowane cele w tym zakresie. „Nadal mamy dużo pracy przed nami, aby utrzymać ten wynik, ale jesteśmy zadowoleni z naszego postępu i jesteśmy przekonani, że możemy spełnić harmonogram zatwierdzony przez naszych regulatorów”, stwierdza Fanning.

Dyrektor Fanning przekazał również, że firma Southern Company osiągnęła najważniejsze etapy budowy przewidziane do realizacji w 2018 roku i obecny stan zaawansowania projektu Vogtle-3 i 4 wynosi około 74 procent.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy osiągnięto znaczący postęp w budowie, który dla bloku nr 3 obejmował ustawienie pierwszej pompy chłodzącej reaktor, umieszczenie trzeciego i ostatniego pierścienia obudowy bezpieczeństwa oraz ustawienie dachu głównej sterowni bloku. W bloku nr 4 zainstalowano stabilizator ciśnienia i drugi generator pary we wnętrzu obudowy bezpieczeństwa.

Dyrektor dodał także, że w ciągu ostatniego kwartału w Chinach rozpoczęły pracę komercyjną pozostałe dwa bloki AP1000: Sanmen-2 i Haiyang-2, a doświadczenia z budowy wszystkich czterech reaktorów tego typu są wdrażane w USA i będą nadal przynosić korzyści dla realizacji projektu Vogtle.

Southern Company planowała do marca zwiększyć do 140 000 godzin wymiar pracy tygodniowo. Do tej pory, w lutym, osiągnięto średnio 141 000 godzin tygodniowo, a w ubiegłym tygodniu uzyskano 146 000 godzin. Firma zamierza utrzymać ten wynik w ciągu całego 2019 i na wiosnę 2020 roku.

Aby spełnić harmonogram zatwierdzony przez regulatora, oddania bloku nr 3 w listopadzie 2021 roku i bloku nr 4 w listopadzie 2022 roku, kierownictwo obecnie szacuje, że musi zostać utrzymany tygodniowy wymiar pracy na poziomie około 110 000 godzin. Firma pracuje nad planem ukończenia budowy bloków odpowiednio do kwietnia 2021 roku i kwietnia 2022 roku, aby zachować margines bezpieczeństwa dla dotrzymania ostatecznej daty zakończenia projektu.

„Wszystkie dane, jakie posiadamy w dniu dzisiejszym, wskazują, że koszty i harmonogram są zachowane i spodziewamy się redukcji o około 600 000 liczby godzin pracy niezbędnej do ukończeniu projektu w stosunku do zakładanego budżetu”, przekazał dyrektor Fanning.

World Nuclear News