Jest porozumienie na rzecz jak najszybszego dokończenia rozbudowy Elektrowni Jaworzno

12 czerwca 2020, 07:45 Alert
Elektrownia Jaworzno 2 Karolina Baca Pogorzelska
Elektrownia Jaworzno. Fot. Karolina Baca-Pogorzelska

Rafako, wykonawca nowego bloku Elektrowni Jaworzno należącej do Taurona, informuje o porozumieniu mającym zapewnić dalsze prace i jak najszybsze oddanie tej jednostki do pracy.

– Zapisy aneksu zakładają zainstalowanie dodatkowego opomiarowania i oprzyrządowania dysz palników pyłowych, tak by maksymalnie zwiększyć kontrolę pracy kotła. Liczymy, że Rafako sprawnie wykona te zadania i dotrzyma uzgodnionego harmonogramu – mówi Jarosław Broda, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia cytowany w depeszy Rafako. – Co dla nas istotne, dodatkowe prace nie zwiększają naszego całkowitego budżetu inwestycji, który nadal wynosi 6,2 mld zł. Na terenie budowy trwa wymiana palników oraz prowadzone są prace optymalizacyjne. Po ich zakończeniu nastąpi rozruch bloku – dodaje wiceprezes Taurona.

Rafako podaje, że do kontraktu zostały wprowadzone zasady wykonywania przez wykonawcę prac dodatkowych, w tym dodatkowego opomiarowania i optymalizacji dysz palników węglowych, co w znaczący sposób zwiększy bezpieczeństwo pracy kotła. Była to jedna z głównych rekomendacji komisji awaryjnej, powołanej po awarii, do której doszło podczas próbnego rozruchu. – Strony uzgodniły, że za te oraz inne prace dodatkowe, które nie były uwzględnione w zawartym kontrakcie, Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie, w wysokości około 10 mln zł. Wprowadzono także nowy harmonogram płatności. Aneks wprowadza również do Kontraktu nowy harmonogram realizacji budowy, który uwzględnia terminy wykonania prac dodatkowych i potwierdza nowy termin przejęcia bloku do eksploatacji, który został określony na 15 listopada 2020 roku. Nowy harmonogram i prace dodatkowe są już od kilku tygodni realizowane – czytamy w komunikacie.

Rafako/Tauron/Wojciech Jakóbik

Sawicki: Węgiel nie nadąża za OZE. To mogła być przyczyna usterki w Jaworznie