Elektrownia Ostrołęka chce umowy z wykonawcą

3 lipca 2018, 06:45 Alert
Elektrownia Ostrołęka 1
Elektrownia Ostrołęka

Elektrownia Ostrołęka wystosowała wniosek do zgromadzenia wspólników o wyrażenie zgody na zawarcie umowy o zamówienie publiczne z konsorcjum GE Power (lider) i Alstom Power Systems – podała Energa w komunikacie.

W przetargu na budowę bloku energetycznego Ostrołęka C o mocy 1.000 MW zostały złożone trzy oferty. Najniższą ofertę o wartości 4,849 mld zł złożyła China Power Engineering, najwyższą konsorcjum Polimeksu Mostostalu i Rafako za 9,591 mld zł.

Spółka Elektrownia Ostrołęka wybrała ofertę konsorcjum GE Power oraz Alstom Power Systems, która ma wartość 5,05 mld zł netto, czyli 6,023 mld zł brutto.

Udziałowcami Elektrowni Ostrołęka są Energa i Enea. Wyrażenie przez zgromadzenie wspólników Elektrowni Ostrołęka zgody na zawarcie umowy z generalnym wykonawcą wymaga uzyskania zgód korporacyjnych, w tym zgody rady nadzorczej Energi.

Energa podała, że wystąpienie z wnioskiem o zgodę na zawarcie umowy, jak również ewentualne podjęcie przez zgromadzenie wspólników przedmiotowej uchwały, nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wydanie polecenia rozpoczęcia prac. Jak podano, wydanie NTP (ang. NTP – notice to proceed) wymaga między innymi zgody rady nadzorczej Energi w tym przedmiocie oraz wyrażenia kierunkowej zgody przez walne zgromadzenie Energi na przystąpienie do etapu budowy.

„Szacuje się, że nakłady inwestycyjne w związku z zawarciem umowy pomiędzy zamawiającym, a generalnym wykonawcą, do czasu wydania NTP nie przekroczą równowartości 4 proc. ceny objętej umową” – podano w komunikacie.

Polska Agencja Prasowa