Elektrownia Turów zwiększy produkcję taniego ciepła

29 marca 2019, 15:45 Alert

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, zawarła z Województwem Dolnośląskim – Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą we Wrocławiu umowę dotyczącą rozbudowy sieci ciepłowniczej poprzez modernizację układu technologicznego oraz uciepłownienie bloków 5 i 6 w Elektrowni Turów. Na podstawie zawartej umowy została przyznana dotacja w wysokości ponad 8,1 mln zł.

PGE Elektrownia Turów. Fot. PGE
PGE Elektrownia Turów. Fot. PGE

Podpisana umowa pozwoli Elektrowni Turów zwiększyć produkcję taniego ciepła na potrzeby okolicznych odbiorców instytucjonalnych oraz indywidualnych. Obecnie bloki energetyczne 5 i 6 o mocy 261 MWe każdy, produkują jedynie energię elektryczną na potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Planowana modernizacja polega na zabudowie wymienników ciepła na obu blokach (o mocy 90 MWt każdy) w celu wykorzystania istniejącego w układzie blokowym ciepła do podgrzewania wody i jej dystrybucji poza teren elektrowni.

Zapewnienie taniego ciepła z procesu wysokosprawnej kogeneracji stanowi pod względem ekologicznym i ekonomicznym najlepsze rozwiązanie dla przyszłych odbiorców, z uwagi na fakt, że węgiel brunatny jest obecnie najtańszym dostępnym lokalnie paliwem. Dodatkowo, uciepłownienie bloków 5 i 6 przyczyni się do redukcji niskiej emisji i zjawiska smogu, który na terenie gminy Bogatynia jest uciążliwy dla mieszkańców, zwłaszcza w okresach zimowych – powiedział Robert Ostrowski, prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Planowany termin zakończenia projektu to II połowa 2020 roku, a jego całkowita wartość wynosi ponad 30 mln zł. Przyznana dotacja stanowi niemal 34 proc. wydatków kwalifikowalnych projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Spółka PGE GiEK dotychczas zrealizowała już kilkadziesiąt projektów współfinansowanych ze środków pomocowych. Uzyskane środki pochodziły z NFOŚiGW w Warszawie, a także z wojewódzkich funduszy w Łodzi, Opolu, Wrocławiu, Toruniu, Szczecinie i Zielonej Górze oraz z europejskich funduszy strukturalnych, dystrybuowanych przez instytucje krajowe, bezpośrednio z Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Fundusze pozyskano na inwestycje o charakterze proekologicznym, w tym na budowę i modernizację instalacji odsiarczania i odazotowania spalin, mającej na celu znaczne ograniczenie emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu, co z kolei przyczyni się do poprawy jakości powietrza. Wśród inwestycji znalazły się m.in. projekty realizowane w elektrowniach Turów i Bełchatów. W ramach tych inwestycji pozyskane środki stanowiły niemal 50 proc. łącznych kosztów inwestycji.

Obecnie w Elektrowni Turów funkcjonuje sześć bloków energetycznych o łącznej mocy zainstalowanej 1498 MW. Na terenie elektrowni realizowana jest flagowa inwestycja PGE – budowa nowoczesnego bloku energetycznego o mocy 496 MW brutto. Nowa jednostka zastąpi wycofane z eksploatacji trzy bloki energetyczne. Zakończenie inwestycji planowane jest do 30 października 2020 roku. Elektrownia Turów prowadzi także gruntowną modernizację bloków 1-3, która ma zakończyć się już w przyszłym roku. Wartość projektu to około 800 mln zł. Zakończenie tego zadania przyczyni się do wydłużenia żywotności jednostek wytwórczych o minimum 20 lat, zwiększenia ich mocy z 235 MW do 250 MW, a także poprawienia ich sprawności i dyspozycyjności. Realizacja projektu zaowocuje istotnym zmniejszeniem emisji tlenków azotu, dwutlenku siarki i pyłu.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna