TAG: PGE GiEK

– Jesteśmy największym wytwórcą z aktywów węglowych, których rola się zmieniła. Dziś są one stabilizatorem krajowego systemu […]
Minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapowiedział, że Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) powstanie w maju 2023 roku […]
PGE GiEK podaje w informacji prasowej, że należąca do niej Elektrownia Dolna Odra uznana została przez Agencję Rynku Energii za najbardziej […]
Jak podaje TVN24, Andrzej Legeżyński został odwołany ze stanowiska prezesa PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK).
Związkowcy górniczy i spółki energetyczne podpisały 14 grudnia porozumienie o warunkach wydzielenia aktywów węglowych do Narodowej Agencji […]
Od 27 października br. Kopalnie Bełchatów i Turów należące do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE rozpoczną […]
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna może dzięki nowym przepisom sprzedawać węgiel brunatny na potrzeby grzewcze. Uruchamia pierwsze punkty […]
Elektrownia Rybnik, należąca do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, podpisała umowę na budowę kotłowni rozruchowej. Inwestycja […]
Polska nie chce polegać zbytnio na gazie przez kryzys energetyczny podsycany przez Rosję, więc wobec braku alternatywy będzie w kolejnych […]
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy PGE, zawarła warunkową umowę sprzedaży akcji Polskiej Grupy Górniczej na rzecz […]
Rafako podpisało z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) porozumienie w sprawie ugodowego rozliczenia roszczeń stron w związku z […]
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) – spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej – wystawiła notę obciążeniową w […]
18 maja 2022 roku w Sądzie Okręgowym w Łodzi, odbyła się pierwsza rozprawa w procesie z powództwa Fundacji Greenpeace Polska przeciwko spółce […]
18 maja 2022 roku w Sądzie Okręgowym w Łodzi rozpocznie się proces z powództwa Fundacji Greenpeace Polska przeciwko spółce PGE GiEK, w […]
Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE otrzymała Srebrny Laur Innowacyjności w XI konkursie Federacji Stowarzyszeń […]
Ciepło systemowe wyprodukowane w Elektrowni Turów, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, dotrze docelowo […]
Polska Grupa Energetyczna zakończyła spory zbiorowe w czterech spółkach córkach, w tym w tej odpowiedzialnej za elektrownię i kopalnię w Turowie.
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) – spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) – zakończyło modernizację […]
Remak-Energomontaż, firma dostosowująca bloki węglowe w Dolnej Odrze do konkluzji BAT, porozumiała się z PGE Górnictwo i Energetyka […]
Rada nadzorcza PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna rozstrzygnęła konkurs na stanowisko prezesa spółki. Nowym szefem koncernu […]
Krzysztof Kuśmierowski został powołany na stanowisko prezesa PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna 14 lipca 2021 roku. Złożył rezygnację […]
Polska Grupa Energetyczna informuje, że postój nowego bloku węglowego Elektrowni Turów był zaplanowany z wyprzedzeniem, a osuwisko w kopalni […]
– Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana w styczniu 2020 roku po zakończeniu szerokich konsultacji transgranicznych z […]
Polska odpowie stronie czeskiej na złożoną skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE na dalszą pracę kopalni Turów. – Przygotowaliśmy […]
Pod hasłem „Ręce precz od Turowa” odbyła się 22 marca akcja poparcia Kompleksu Turów, organizowana przez pracowników kopalni, którzy […]
W marcu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna rozpocznie modernizację elektrofiltrów bloku czwartego w elektrowni Opole – poinformowała […]
Stosowane w kopalni Turów środki ochrony są skuteczne, a dalsze wydobycie było uzgodnione także ze stroną niemiecką – tak spółka PGE […]
4 listopada w Bełchatowie rozpoczął się cykl spotkań zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej z pracownikami spółek z Grupy Kapitałowej PGE […]
Sąd dał Client Earth i PGE Giek, właścicielowi Elektrowni Bełchatów 3 miesiące na rozmowy ugodowe w sprawie Elektrowni Bełchatów. W zeszłym […]
Piątego września 2020 roku nastąpiło udane pierwsze rozpalenie kotła parowego bloku nr 7 na oleju lekkim w Elektrowni Turów należącej do PGE […]
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna informuje, że już za kilka tygodni komisja ds. skarg i petycji Parlamentu Europejskiego rozpatrzy […]
W Kopalni Węgla Brunatnego Turów, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, powstaje ekran przeciwfiltracyjny, który […]
W Kopalni Węgla Brunatnego Turów powstaje nowa nitka magistrali węglowej na potrzeby dostaw węgla brunatnego do pobliskiej Elektrowni Turów […]
Konsorcjum firm zajmujących się budową siódmego bloku energetycznego elektrowni Turów poprosiło PGE GIEK o przesunięcie terminu oddania […]
Petycja w obronie Kopalni i Elektrowni Turów, oddziałów spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, trafiła 23 czerwca na […]
Radykalnych zmian w polskiej energetyce nie da się powstrzymać ze względu na szybkie wyczerpywanie się złóż węgla, konieczność […]
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE i Polskie Sieci Elektroenergetyczne podpisały umowę przyłączenia do sieci przesyłowej […]
PGE GiEK ma nowych członków zarządu. Spółka powołała prezesa i wiceprezesa ds. wytwarzania.
Greenpeace krytykuje decyzję ministerstwa klimatu o przedłużeniu koncesji wydobywczej ze złoża Turów używanego przez Elektrownię Turów […]
Czeskie władze samorządowe i państwowe żądają zaniechania dalszego wydobycia węgla brunatnego w Kopalni Turów. Twierdzą, że kopalnia […]
W środę 11 marca Greenpeace złożył pozew przeciwko PGE GiEK – należącej do koncernu PGE spółce, będącej największym emitentem […]
– Polsce potrzebne są nowe inwestycje zarówno w węgiel koksowy, energetyczny jak i brunatny. Przed nami wieloletnia perspektywa […]
W czwartek PGE GiEK ma podpisać umowę z GE i Polimex-Mostostal na budowę dwóch bloków energetycznych na gaz o mocy po 700 MW w Elektrowni Dolna […]
W tym roku Elektrownia Bełchatów należąca do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE obchodzi jubileusz 45-lecia. Przez ten czas […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne podpisały z PGE Górnictwo i Energetyką Konwencjonalną oraz Tauronem Wytwarzanie umowy na świadczenie usługi […]