TAG: PGE GiEK

Remak-Energomontaż, firma dostosowująca bloki węglowe w Dolnej Odrze do konkluzji BAT, porozumiała się z PGE Górnictwo i Energetyka […]
Rada nadzorcza PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna rozstrzygnęła konkurs na stanowisko prezesa spółki. Nowym szefem koncernu […]
Krzysztof Kuśmierowski został powołany na stanowisko prezesa PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna 14 lipca 2021 roku. Złożył rezygnację […]
Polska Grupa Energetyczna informuje, że postój nowego bloku węglowego Elektrowni Turów był zaplanowany z wyprzedzeniem, a osuwisko w kopalni […]
– Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana w styczniu 2020 roku po zakończeniu szerokich konsultacji transgranicznych z […]
Polska odpowie stronie czeskiej na złożoną skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE na dalszą pracę kopalni Turów. – Przygotowaliśmy […]
Pod hasłem „Ręce precz od Turowa” odbyła się 22 marca akcja poparcia Kompleksu Turów, organizowana przez pracowników kopalni, którzy […]
W marcu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna rozpocznie modernizację elektrofiltrów bloku czwartego w elektrowni Opole – poinformowała […]
Stosowane w kopalni Turów środki ochrony są skuteczne, a dalsze wydobycie było uzgodnione także ze stroną niemiecką – tak spółka PGE […]
4 listopada w Bełchatowie rozpoczął się cykl spotkań zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej z pracownikami spółek z Grupy Kapitałowej PGE […]
Sąd dał Client Earth i PGE Giek, właścicielowi Elektrowni Bełchatów 3 miesiące na rozmowy ugodowe w sprawie Elektrowni Bełchatów. W zeszłym […]
Piątego września 2020 roku nastąpiło udane pierwsze rozpalenie kotła parowego bloku nr 7 na oleju lekkim w Elektrowni Turów należącej do PGE […]
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna informuje, że już za kilka tygodni komisja ds. skarg i petycji Parlamentu Europejskiego rozpatrzy […]
W Kopalni Węgla Brunatnego Turów, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, powstaje ekran przeciwfiltracyjny, który […]
W Kopalni Węgla Brunatnego Turów powstaje nowa nitka magistrali węglowej na potrzeby dostaw węgla brunatnego do pobliskiej Elektrowni Turów […]
Konsorcjum firm zajmujących się budową siódmego bloku energetycznego elektrowni Turów poprosiło PGE GIEK o przesunięcie terminu oddania […]
Petycja w obronie Kopalni i Elektrowni Turów, oddziałów spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, trafiła 23 czerwca na […]
Radykalnych zmian w polskiej energetyce nie da się powstrzymać ze względu na szybkie wyczerpywanie się złóż węgla, konieczność […]
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE i Polskie Sieci Elektroenergetyczne podpisały umowę przyłączenia do sieci przesyłowej […]
PGE GiEK ma nowych członków zarządu. Spółka powołała prezesa i wiceprezesa ds. wytwarzania.
Greenpeace krytykuje decyzję ministerstwa klimatu o przedłużeniu koncesji wydobywczej ze złoża Turów używanego przez Elektrownię Turów […]
Czeskie władze samorządowe i państwowe żądają zaniechania dalszego wydobycia węgla brunatnego w Kopalni Turów. Twierdzą, że kopalnia […]
W środę 11 marca Greenpeace złożył pozew przeciwko PGE GiEK – należącej do koncernu PGE spółce, będącej największym emitentem […]
– Polsce potrzebne są nowe inwestycje zarówno w węgiel koksowy, energetyczny jak i brunatny. Przed nami wieloletnia perspektywa […]
W czwartek PGE GiEK ma podpisać umowę z GE i Polimex-Mostostal na budowę dwóch bloków energetycznych na gaz o mocy po 700 MW w Elektrowni Dolna […]
W tym roku Elektrownia Bełchatów należąca do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE obchodzi jubileusz 45-lecia. Przez ten czas […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne podpisały z PGE Górnictwo i Energetyką Konwencjonalną oraz Tauronem Wytwarzanie umowy na świadczenie usługi […]
Dwie spółki z Grupy Kapitałowej PGE – PGE Energia Odnawialna oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, 20 listopada podpisały umowę […]
Ministerstwo środowiska Czech poinformowało w na swoich stronach internetowych o negatywnym stanowisku wobec poszerzenia kopalni […]
Polska Grupa Energetyczna oficjalnie ogłosiła koniec budowy bloków nr 5 i 6 Elektrowni Opole o łącznej mocy 1800 MW. Dzięki ukończonej […]
W ubiegłym tygodniu nasi sąsiedzi w swoim Senacie dali wyraz niezadowolenia z pracy kopalni węgla brunatnego należącej do PGE – pisze Karolina […]
Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi złożyła w Sądzie Okręgowym w Łodzi bezprecedensowy pozew przeciwko właścicielowi Elektrowni […]
Polska planuje rozwijać energetykę gazową. Będzie ona potrzebować dodatkowego surowca. Według PGE GiEK aż 9-11 mld m sześc. rocznie.
Minister środowiska Henryk Kowalczyk spotkał się w środę ze swoim czeskim odpowiednikiem, ministrem Richardem Brabcem. Rozmowa ministrów […]
Dołożymy wszelkich starań, aby koncesja dla złoża Złoczew mogła być uzyskana jeszcze w tym roku – zapowiedział w poniedziałek w […]
W związku z zapowiedzianym mierzeniem przez czeskie władze hałasu wytwarzanego przez kopalnię węgla brunatnego Turów będąca jej […]
Stacja sanitarna (KHS) Kraju Libereckiego (województwa) rozpoczęła pomiar poziomu hałasu, dobiegającego z polskiej kopalni węgla brunatnego […]
Ostatnia wielka maszyna pracująca przy formowaniu zwałowiska zewnętrznego Pola Szczerców rozpoczęła podróż do wyrobiska. Gigantyczna […]
We wtorek, 30 lipca 2019 r. PGE, PGE Energia Ciepła, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz PGE Energia Odnawialna zawarły umowę […]
16 lipca KWB Bełchatów zakończyła trwające blisko 17 lat formowanie zwałowiska zewnętrznego Pola Szczerców. W praktyce oznacza to, że […]
Prof. Zbigniew Kasztelewicz, ekspert w dziedzinie eksploatacji węgla brunatnego, został powołany na stanowiska wiceprezesa ds. wydobycia w PGE […]
W Kopalni Węgla Brunatnego Turów, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, z Grupy Kapitałowej PGE, trwają testy samochodu […]
Elektrownia Turów chce zwiększyć dostawy mediów technologicznych do działającego w jej pobliżu kompleksu ogrodniczego. W ubiegłym tygodniu […]
Elektrownia Bełchatów, wytwarzająca 22 proc. energii elektrycznej w kraju, jest fundamentem bezpieczeństwa energetycznego Polski bez względu na […]
Władze PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna odwołały ze stanowiska dyrektora Elektrowni Opole Bernarda Ptaszyńskiego.