Spółki energetyczne sprzedają państwu udziały w PGG za złotówkę

3 sierpnia 2022, 16:30 Alert

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy PGE, zawarła warunkową umowę sprzedaży akcji Polskiej Grupy Górniczej na rzecz Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej. Swoje udziały w PGG sprzedały również PGNiG Termika, Enea, spółka zależna Energi Ecarb, Polski Fundusz Rozwoju, Towarzystwo Finansowe Silesia oraz Węglokoks. Transakcja ta, jest kolejnym krokiem w porządkowaniu struktur spółek biorących udział w procesie tworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

KWB Turów fot. PGE GiEK
KWB Turów fot. PGE GiEK

PGE GiEK sprzedaje państwu akcje PGG

– Nadzór realizowany przez Skarb Państwa nad kluczowymi spółkami, zarówno z obszaru górnictwa węgla kamiennego, jak również wytwarzania energii, jest gwarantem stabilności energetycznej i nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej. Zaangażowanie Skarbu Państwa w bezpośrednie zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez koncentrację aktywów węglowych jest właściwym kierunkiem i jest konsekwentnie realizowane – skomentował Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

Zgodnie z warunkową umową sprzedaży, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna sprzeda Skarbowi Państwa wszystkie posiadane akcje Polskiej Grupy Górniczej (PGG), czyli 6 mln szt. imiennych akcji zwykłych stanowiących 15,32 procent kapitału zakładowego PGG, za kwotę jeden złoty za wszystkie posiadane akcje. Wartość inwestycji w PGG w ostatnim publikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy PGE za I kwartał 2022 roku wyniosła zero złotych.

Z kolei Enea sprzeda na rzecz Skarbu Państwa 7,66 procent kapitału zakładowego PGG, również za łączną cenę 1 zł za wszystkie posiadane akcje. Ecarb, spółka zależna Energi, dokona zbycia na rzecz Skarbu Państwa 15,32 procent kapitału zakładowego PGG, za łączną cenę 1 zł za wszystkie posiadane akcje. W przypadku PGNiG, Energi, Enei i PGE wartość ich inwestycji w PGG w ostatnich publikowanych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych na 31 marca 2022 roku wynosiłą zero złotych, w związku z czym transakcja sprzedaży akcji PGG nie będzie miała istotnego wpływu na wynik netto spółek i ich grup kapitałowych.

Warunkiem zawieszającym transakcję jest nieskorzystanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z przysługującego mu prawa pierwokupu, wynikającego z art. 3a ust.1 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego.

Jest to kolejny krok ku budowie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Agencja ta, której właścicielem będzie Skarb Państwa, ma skupiać aktywa węglowe polskich koncernów energetycznych, aby ułatwić im pozyskiwanie finansowania na przeprowadzenie transformacji energetycznej.

Polska Grupa Energetyczna/Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński

AKTUALIZACJA: 3 sierpnia 2022 r., godz. 18.45; dodano PAP