Koniec sporów ze związkami w PGE, także tymi z Turowa

29 grudnia 2021, 17:45 Alert
Elektrownia Turów. Fot. Polska Grupa Energetyczna
Elektrownia Turów. Fot. Polska Grupa Energetyczna

Polska Grupa Energetyczna zakończyła spory zbiorowe w czterech spółkach córkach, w tym w tej odpowiedzialnej za elektrownię i kopalnię w Turowie.

PGE podaje, że zakończyły się spory zbiorowe w spółkach-córkach: PGE Dystrybucja, PGE Energia Ciepła, PGE Obrót oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Ta ostatnia spółka zarządza Elektrownią Turów oraz tamtejszą kopalnią będącą przedmiotem sporu sądowego przez Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

– Porozumienie zostało zawarte z Komitetem Protestacyjno-Strajkowym GK PGE, w skład którego wchodzi ponad 60 organizacji związkowych działających w Grupie PGE przy udziale i aprobacie Centrum Korporacyjnego PGE SA. W porozumieniu przedstawiciele Pracodawców i Strony Społecznej oświadczyli, że wszystkie spory zbiorowe wszczęte we wrześniu i październiku 2020 r. zostały zakończone – podaje PGE.

Polska Grupa Energetyczna/Wojciech Jakóbik