URE: Do 2032 roku polskiej energetyce ma przybyć prawie 12 GW nowych mocy

29 marca 2019, 16:00 Alert

W latach 2018-2032 firmy energetyczne planują oddać do eksploatacji łącznie ponad 11,9 GW nowych mocy wytwórczych – czytamy w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki. Dodano, że w tym czasie planowane wycofanie mocy z eksploatacji wyniesie ok. 11,8 GW.

Elektrownia Jaworzno. Fot. Karolina Baca-Pogorzelska
Elektrownia Jaworzno. Fot. Karolina Baca-Pogorzelska
„Analiza pozyskanych danych wskazuje, że w latach 2018-2032 przedsiębiorstwa energetyczne planują oddać do eksploatacji łącznie ponad 11,9 GW nowych mocy wytwórczych. Jednocześnie liczba planowanych wycofań mocy wytwórczych z eksploatacji w tym okresie wynosi około 11,8 GW” – podano w opublikowanym w piątek Biuletynie URE.
Dodano, że „planowane łączne nakłady inwestycyjne w latach 2018-2032 w nowe moce wytwórcze w cenach bieżących wytwórcy zaplanowali na poziomie 62 161 793,5 tys. zł przy planowanej mocy zainstalowanej 11 906,4 MW”.

„Przy czym około 43 proc. planowanych łącznych nakładów dotyczy jednostek wytwórczych na węglu kamiennym, około 30 proc. ‒ jednostek wiatrowych, zaś około 21 proc. ‒ jednostek na gazie ziemnym” – napisano.

Jak podkreślono, już w 2019 r. mogą wystąpić istotne trudności z zapewnieniem bilansu mocy (dostaw energii do odbiorców bez konieczności wprowadzania ograniczeń) w okresie letnio-jesiennym.

„Na ocenę tej sytuacji wpływa między innymi fakt niewielkiego marginesu mocy dyspozycyjnej dostępnej w KSE (Krajowy System Elektroenergetyczny – red.) w tym okresie przy założeniu rezerwy mocy jedynie na poziomie 9 proc. ponad zapotrzebowanie tj. niezbędnej w warunkach operacyjnych” – wyjaśniono.

Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, że już w najbliższym czasie może zmaterializować się ryzyko braku możliwości zrównoważenia dostępnych mocy w KSE i szczytowego zapotrzebowania na moc przy zapewnieniu odpowiednich rezerw mocy w KSE.

„Ewentualne opóźnienie oddania do eksploatacji jednostek wytwórczych w Elektrowni Opole oraz trwałe wycofanie z eksploatacji jednostek wytwórczych w Elektrowni Adamów może przyczynić się do pogorszenia bilansu mocy” – czytamy.

„Średnia cena energii elektrycznej wynikająca z planowanej sprzedaży i planowanych przychodów ze sprzedaży tej energii (według danych ankietowych) liczona dla wszystkich technologii paliwowych dla nowych inwestycji planowanych w latach 2018-2032 ukształtowała się na poziomie 237,20 zł/MWh” – poinformowano.

Polska Agencja Prasowa