Baranowski: Inwestycje w energetyce wymagają dialogu

19 października 2018, 07:30 Energetyka
Henryk Baranowski / fot. PGE
Henryk Baranowski / fot. PGE

– Dialog i zrozumienie między zamawiającym a wykonawcą to klucz do realizacji inwestycji. W PGE to rozumiemy, czego przykładem jest porozumienie dotyczące realizacji dwóch bloków w Elektrowni Opole  – powiedział podczas Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego 2018 jaki odbywa się w Siedlcach.

Na przeszkodzie aby być bardziej elastycznym, otwartym w stosunku do potencjalnych wykonawców, stoi ustawa, prawo o zamówieniach publicznych. Należałoby zastanowić się jak ją zmienić, aby formułę „open book”, bezpiecznie dla obu stron zrealizować. Liczne próby udoskonalenia tego prawa nie spełniły pokładanych w nich nadziei – powiedział Baranowski.

Podkreślił, że jego zdaniem większość firm wykonawczych samodzielnie „tworzy sobie problemy”, konkurując ceną, a nie jakością usług, zaniżając niekiedy ceny, tylko po to, aby dostać kontrakt. – Później zastanawiają się, gdzie mogą znaleźć dodatkową wartość, która pokryje ewentualne niedoszacowane usługi, prace czy dostawy. Z drugiej strony firmy wykonawcze starają się znaleźć najtańszych podwykonawców, najtańsze materiały. To przekłada się na jakość usług i problemy, które powstają na placu budowy. Później przychodzą odbiory, testy i okazuje się, że to co zostało zainstalowane nie do końca spełnia wymów założonych w specyfikacji projektowej – powiedział.

Dodał, że do sukcesu inwestora i wykonawcy potrzebna jest zmiana podejścia. – Dostawca z jednej strony musi starać się słuchać i zrozumieć to, co mówi do niego zamawiający, który chce mu pomóc i ułatwić realizację zadania. Z drugiej strony zamawiający musi być w stanie dokonać zmiany kultury wewnątrz organizacji, aby zrozumieć i nadążyć nad tym co wykonawca robi i być partnerem procesu inwestycyjnego – ocenił. – W PGE taka zmiana podejścia miała miejsce. Przykładem jest ostatnia sytuacja przy inwestycji w Opolu (budowa dwóch nowych bloków węglowych – przyp. red.). Obie strony zrozumiały się nawzajem, co do potrzeb i ograniczeń. Staramy się taką kulturę tworzyć i doskonalić, aby być aktywnym podmiotem w procesie inwestycyjnym. Dopóki zamawiający nie będzie aktywny, dopóty będą problemy i niezrozumienia – zakończył Henryk Baranowski.

10 października PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zawarła z konsorcjum firm: Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa i Rafako aneks do umowy na budowę bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole. Przewiduje ona  zmianę terminu przekazania bloku nr 5 do eksploatacji na 15 czerwca 2019 r. z 31 maja 2019 r., oraz „inne korzystne dla zamawiającego zmiany technologiczne i umowne”. Termin przekazania do eksploatacji bloku nr 6 pozostaje bez zmian względem wcześniejszych szacunków, tj. 30 września 2019 r. W wyniku negocjacji prowadzonych z Generalnym Wykonawcą uwzględniono zaistniałe w trakcie ponad 4 lat budowy wydarzenia o charakterze siły wyższej oraz dodatkowe świadczenia po stronie Generalnego Wykonawcy na rzecz Zamawiającego podała spółka 10 października w raporcie giełdowym.