Autor: Henryk Baranowski
Morska energetyka wiatrowa ma być fundamentem realizacji celów strategicznych Polskiej Grupy Energetycznej. Do 2030 roku spółka chce odpowiadać […]
Sprawiedliwa transformacja energetyczna – pod takim hasłem Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) we współpracy z Danish Energy […]
– Szacujemy, że dzięki inwestycjom członków PKEE udział OZE w wytwarzaniu energii w Polsce osiągnie 27 proc. do 2030 r. – […]
Prezes Polskiej Grupy Energetycznej Henryk Baranowski opowiedział się za sprawiedliwą transformacją energetyczną podczas otwarcia PKEE Summer […]
PGE kończy pierwszy kwartał z wyższymi przychodami ze sprzedaży i niższą EBIDTĄ. Prezes Henryk Baranowski zapowiada kontynuację procesu […]
O przygotowaniu PGE do obsługi Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) oraz możliwościach jakie ta grupa klientów ma na rynku energii, mówi […]
PGE kontynuuje proces zmian aby zdywersyfikować swój park wytwórczy i zmniejszyć jego emisyjność CO2. Spółka chce inwestować w nisko i […]
Skonsolidowany zysk operacyjny Polskiej Grupy Energetycznej powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) po trzech kwartałach 2018 […]
– Dialog i zrozumienie między zamawiającym a wykonawcą to klucz do realizacji inwestycji. W PGE to rozumiemy, czego przykładem jest […]
Najnowszy raport zintegrowany PGE Polskiej Grupy Energetycznej za 2017 rok w kompleksowy, a zarazem przystępny i atrakcyjny sposób, przedstawia […]
Popieramy wszelkie działania mające na celu podniesienie transparentności rynku energii i doprowadzenie do sytuacji, w której ceny giełdowe […]
– Rozwój ciepłownictwa jest jednym z filarów rozwoju PGE. Koncentrujemy się na integracji aktywów kupionych od EDF. Jest duża praca […]
Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) za I kwartał 2018 r. wyniósł ponad 2,2 mld […]
Podczas konferencji Polskiej Grupy Energetycznej prezes tej spółki, Henryk Baranowski odpowiadał na pytania z dziennikarzami. Zdradził, że […]
Na konferencji prasowej podsumowującej 4 kwartał i cały rok obrotowy 2017 zarząd przedsiębiorstwa przekonywał, że był to dobry czas dla […]