Ember: Dzisiaj węgiel, jutro gaz. Polska ryzykuje nowe uzależnienie

20 września 2021, 07:20 Energetyka

Ember przeanalizował Politykę Energetyczną Polski do 2040 roku (PEP2040). Zdaniem organizacji, Polska planuje w niej największą ekspansję gazu ziemnego w Europie.

Inauguracja budowy Gazociągu Polska-Słowacja fot. BiznesAlert.pl

Ember przygotował analizę, w której bierze pod lupę polskie plany związane z gazem oraz analizuje planowane projekty gazowe i inwestycje w konwersję węgla na gaz ziemny. – Zwracamy również uwagę na zagrożenia wynikające z przejścia z węgla na gaz, podkreślając ryzyka legislacyjne, które mogą trwale uzależnić Polskę od gazu ziemnego, prowadząc w efekcie do nieosiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku – piszę organizacja.

Z analizy możemy wyciągnąć najważniejsze wnioski. Ember podaje, że Polska planuje w tej dekadzie największy wzrost zużycia gazu ziemnego w Europie, a aspiracje te są zgodne z planowanymi przyrostami mocy w elektrowniach gazowych.

Co więcej, 70 procent planowanego przyrostu mocy z gazu ziemnego dotyczy wyłącznie produkcji energii elektrycznej, mimo dostępności tańszych alternatyw, jak np. OZE – podkreśla organizacja.

Zdaniem Ember, planowane inwestycje gazowe mogą doprowadzić do trwałego uzależnienia Polski od kolejnego paliwa kopalnego po 2050 roku, co uniemożliwi osiągnięcie przez Polskę neutralności klimatycznej.

– Przyszłe regulacje prawne przyjęte przez Unię Europejską mogą ograniczyć źródła finansowania dla planowanych projektów gazowych i zwiększyć ich koszty operacyjne, w efekcie zmniejszając rentowność planowanych inwestycji – zaznacza think-tank Ember.

Całą analizę można znaleźć tutaj.

Ember/Jędrzej Stachura

Polacy mogą rzucić wyzwanie Nord Stream 2 w Niemczech