TAG: Ember

Ember przedstawił raport, z którego wynika, że produkcja energii elektrycznej z węgla w Unii Europejskiej spadnie o 83 procent w latach […]
Ember przeanalizował Politykę Energetyczną Polski do 2040 roku (PEP2040). Zdaniem organizacji, Polska planuje w niej największą ekspansję gazu […]
Czerwiec i lipiec 2021 roku to rekordowe miesiące dla energetyki słonecznej w Unii Europejskiej. Odpowiadała ona w tym czasie za 10 procent […]
Ember przedstawił raport, w którym podsumowuje postępy przejścia z węgla na czystą energię elektryczną w Europie w pierwszych sześciu […]
-Think-tank Ember wyliczył na podstawie opublikowanej 10 marca Polityki Energetycznej Państwa do 2040 roku, że Polska planuje największy wzrost […]
W 2020 roku produkcja energii elektrycznej z OZE w UE po raz pierwszy była wyższa niż z paliw kopalnych. Emisja towarzysząca produkcji jednostki […]
Think tank Ember przeanalizował dane o europejskich emisjach metanu zgłoszone do UNFCCC w 2018 roku oraz dane o emisjach z poszczególnych polskich […]
Ceny hurtowe energii elektrycznej w Polsce są aktualnie najwyższe w Unii Europejskiej – informuje Ember, think tank zajmujący się klimatem […]
Według raportu think tanku Ember, w pierwszym półroczu 2020 roku wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł wiatrowych i słonecznych wzrosło […]
Brytyjski think-tank Ember przedstawił półroczną analizę dotyczącą transformacji energetycznej w Europie. Analitycy informują, że po raz […]