Raport: Polskie kopalnie emitują szkodliwy metan, na którym mogłyby zarobić miliony złotych

30 listopada 2020, 11:45 Alert

Think tank Ember przeanalizował dane o europejskich emisjach metanu zgłoszone do UNFCCC w 2018 roku oraz dane o emisjach z poszczególnych polskich kopalni. W efekcie przedstawia sześć proponowanych rozwiązań, które jego zdaniem pomogłyby zmniejszyć emisje metanu z polskich kopalń węgla.

Gaz odmetanowanie węgla gaz metan
Odmentanowanie węgla. Fot. BiznesAlert.pl

Emisje metanu z polskich kopalń

W raporcie czytamy, że wycieki metanu zwiększają emisje w całym cyklu życia węgla JSW o 51 procent – czyli o ponad połowę – a węgla PGG o 22 procent. Dzieje się tak mimo tego, że 43 procent węgla kamiennego w Polsce jest wydobywane praktycznie bez emisji metanu. – Największym emitentem metanu kopalnianego w Polsce, a także w całej Europie, jest kopalnia głębinowa JSW Budryk. W 2018 roku wyemitowała ona 93 kilotony metanu, co odpowiada 8 milionom ton CO2. Wycieki metanu zwiększają ślad klimatyczny węgla z Budryka w całym cyklu życia ponad dwukrotnie – o 107 procent – czytamy.

Ember podaje również, że wycieki metanu w dwóch kopalniach PGG zwiększają ślad klimatyczny w cyklu życia wydobywanego w nich węgla o ponad 50 procent. – Chodzi o kopalnie Mysłowice-Wesoła i Sośnica. Wyemitowany przez nie metan zwiększył emisje w cyklu życia odpowiednio o 73 procent i 52 procent, przy założeniu przelicznika skutków metanu w horyzoncie 20 lat. Źródłem 16 procent wycieków metanu jest metan, który został już ujęty. Metan ze stacji odmetanowania mógłby być z powodzeniem spalany w pochodni gazowej, aby ograniczyć jego wpływ na środowisko, albo zwyczajnie sprzedany. Wartość tego gazu w 2018 roku wyniosła 110 mln PLN – podaje think tank.

W raporcie Ember proponuje sześć rozwiązań dla tego problemu. Po pierwsze, JSW powinna przyspieszyć plany ograniczenia emisji metanu. Po drugie, PGG powinna priorytetowo potraktować zamknięcie swoich dwóch kopalń emitujących relatywnie najwięcej metanu. Po trzecie, Ember rekomenduje natychmiastowy zakaz uwalniania ujętego metanu do atmosfery. Proponuje również wykorzystanie funduszu Sprawiedliwej Transformacji do ograniczenia wycieków z zamkniętych kopalń. Think tank argumentuje, że strategia Komisji Europejskiej dotycząca metanu powinna uwzględniać metan kopalniany, a system handlu uprawnieniami do emisji powinien od 2030 roku uwzględniać metan.

Całość raportu dostępna jest tutaj.

Ember/Michał Perzyński

Walka Komisji z emisją metanu zacznie się od energetyki