Ember: Rośnie zapotrzebowanie na energię w Polsce, wraz z nim udział paliw kopalnych

28 lipca 2021, 11:00 Alert

Ember przedstawił raport, w którym podsumowuje postępy przejścia z węgla na czystą energię elektryczną w Europie w pierwszych sześciu miesiącach 2021 roku. Dokument uwzględnia zarówno państwa członkowskie Unii Europejskiej, jak i Wielką Brytanię, Turcję i część Bałkanów.

W raporcie czytamy, że paliwa kopalne nie odbudowują się wraz ze wzrostem OZE. Popyt na energię elektryczną powrócił do poziomu sprzed pandemii koronawirusa, ale paliwa kopalne już nie. Emisje zmniejszyły się o 12 procent.

Ember podaje, że kraje odnotowują niższą produkcję węgla. W pierwszym półroczu 2021 roku spadła ona o 16 procent w porównaniu do ubiegłego roku. Raport przedstawia również niemal dwukrotny wzrost rynkowych cen gazu i 70 procent wzrost cen importowanego węgla kamiennego.

Jak radzą sobie poszczególne kraje?

Porównując pierwsze półrocza 2019 i 2021 roku w Niemczech, zużycie energii było o 1,4 procent wyższe, ale jednocześnie spadł eksport. Produkcja z paliw kopalnych o sześć procent niższa, głównie z powodu spadku wytwarzania z z węgla o 14 procent Produkcja z gazu wzrosła bowiem o 12 procent. Wytwarzanie z OZE spadło o cztery procent.

Francja również wyeksportowała mniej. Popyt w tym kraju niemal powrócił do poziomu z początku 2019 roku, jednak produkcja w elektrowniach jądrowych była na tyle niska, że spadek ten nie został zrównoważony przez 20-procentowy wzrost wytwarzania w źródłach wiatrowych i słonecznych oraz wysoką produkcję hydroelektrowni.

Do zużycia sprzed pandemii nie wróciły za to Włochy, gdzie zapotrzebowanie było o niemal cztery procent niższe niż na początku 2019 roku.

Hiszpanii do poziomu zużycia z 2019 roku zabrakło dwóch procent, ale struktura produkcji uległa znacznej przebudowie. Wytwarzanie z paliw kopalnych spadło o jedną trzecią, w tym z węgla o 75 procent.

Struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce uległa niewielkiej zmianie, przy czym wzrost produkcji ze słońca został zrównoważony przez niższy import i słabszą generację z wiatru. Popyt na prąd w pierwszym półroczu wzrósł w Polsce o dwa procent w stosunku do początku 2019 roku, a udział paliw kopalnych również wzrósł o dwa procent. Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wzrosła o 13 procent za sprawą podwojenia generacji ze słońca, ale fotowoltaika wciąż odpowiada jedynie za trzy procent całej produkcji.

Ember/Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura

Sawicki: Komisja chce umiędzynarodowić offshore w drodze do neutralności klimatycznej