Emilewicz: Energia+ pomoże obniżyć ceny energii

16 maja 2019, 11:24 Energetyka

– Program Energia+ to odpowiedź na rosnące ceny energii i potrzeby polskiej gospodarki – powiedziała minister Jadwiga Emilewicz podczas odbywającego się w Warszawie III Ogólnopolskiego Kongresu Energetyki Obywatelskiej.

W założeniu Program Energia+ ma przyczynić się do rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce, czyli modelu, w którym odbiorcy energii stają się ich producentami przy wykorzystaniu źródeł odnawialnych. Nadmiar energii będą mogli sprzedać lub przekazać do sieci, za co mieliby otrzymać rekompensaty.

Minister Jadwiga Emilewicz podczas konferencji KEO 2019 fot. BiznesAlert.pl
Minister Jadwiga Emilewicz podczas konferencji KEO 2019 fot. BiznesAlert.pl

– Dlaczego Energia+? Ponieważ miłujemy wolność, aby każdy obywatel mógł zapewnić swoje bezpieczeństwo. Jesteśmy przekonani, że w perspektywie długoterminowej to korzyść ekonomiczna. Nie widzimy trwałej i szybkiej możliwości ograniczenia systemowych cen energii. Rozwój energetyki prosumenckiej wspomoże ten proces. To szybkie i najłatwiejsze narzędzie, aby osiągnąć cele OZE na 2020 rok – powiedziała minister Emilewicz.

– Naszym marzeniem jest zastąpić blok 200 MW instalacjami fotowoltaicznymi. W pierwszym kwartale tego roku w Polsce powstało ich 11 tys. o łącznej mocy 72 MW. Zostało zatem tylko 128 MW do osiągnięcia tego celu – dodała.

Podkreśliła, że Energia+ opiera się na trzech filarach: likwidacji barier administracyjnych, poprawie regulaminów sieci, które obecnie utrudniają przyłączenie prosumentów oraz tworzeniu instrumentów finansowych ułatwiających inwestowanie w prosumentyzm.

Zaznaczyła, że rozwijająca się gospodarka potrzebuje więcej energii nawet pomimo wysiłków na rzecz jej oszczędzania. – Chcemy sprawnie i bez problemów dostarczać energię, ale również w sposób czysty dla środowiska. Dlaczego ministerstwo przedsiębiorczości i technologii zajęło się tym zagadnieniem? Ponieważ jedną z grup najbardziej dotkniętych wysokimi cenami energii są mali i średni przedsiębiorcy. Koniec 2018 roku minął pod wysokim napięciem związanym z gwałtownym wzrostem cen mającym związek z podatkiem węglowym, czyli wzrostem cen, który sprawił, że Polacy zaczęli uważniej studiować rachunki za energię. Pojawił się również bardzo poważny problem i wyzwanie dla spółek energetycznych – stwierdziła.

– Jesteśmy zdeterminowani, aby wprowadzić te korzystne zmiany, które są realną odpowiedzią na realne problemy. Energia+ staje się faktem – dodała.