TAG: Prosumenci
– Program rządowy „Mój prąd” po trzech latach od wprowadzenia szkodliwej dla branży noweli ustawy o Odnawialnych Źródłach […]
Rządowy program wsparcia mikroinstalacji OZE „Mój Prąd” to nic więcej jak finansowanie nowobogackich wizji przez mieszkańców biednych […]
Mam nadzieję, że mikroinstalacje OZE pozwolą spełnić unijny cel na 2020 rok wynoszący 15 procent udziału energii ze źródeł odnawialnych […]
W czwartek  podpisano porozumienie o współpracy naukowej dwóch spółek z uczelnią. Mogę się jednak założyć, że w trakcie uroczystości […]
W przyszłym tygodniu na Stały Komitet Rady Ministrów trafi projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, zakładający m.in […]
Program Energia Plus może się w Polsce przyczynić do rozwoju energetyki obywatelskiej, ale wszyscy czekają na konkretne zapisy prawne – […]
– Program Energia+ to odpowiedź na rosnące ceny energii i potrzeby polskiej gospodarki – powiedziała minister Jadwiga Emilewicz […]
Za dwa tygodnie przedstawimy pakiet regulacji, który pozwoli ustanowić status prosumenta – czyli kogoś, kto kupuje energię i jednocześnie […]
We wtorek międzyresortowy zespół zaczynie prace nad rozszerzeniem katalogu prosumentów – powiedziała w poniedziałek PAP minister […]
Ceny energii wpływają na wiele elementów życia codziennego i gospodarczego. Oddziałują na inflację, czy efektywność produkcji. Poziom […]
Jeszcze w lutym zostanie zwołany zespół ds. energii prosumenckiej, który przedstawi wykaz regulacji niezbędnych do realizacji programu Energia […]
Najważniejsze w poprawie efektywności energetycznej jest oszczędzanie energii elektrycznej oraz wykorzystywanie OZE- powiedział Jerzy Buzek […]
W kwietniu rozpoczęło pracę konsorcjum realizujące projekt zwiększający rolę prosumentów w funkcjonowaniu sieci elektroenergetycznej. Liderem […]
Na temat procesu zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych oraz skutków nowych wymagań dla prosumentów – pisze […]
Chcemy nadążyć za światem. Być może uda się nam wyprzedzać to, co się dzieje – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski […]