Szydłowski: Ustawa antywiatrakowa uderzy w przedsiębiorców

18 lipca 2016, 10:45 Energetyka
oze energetyka wiatrak

Mitem jest, że polska energetyka wiatrowa to wyłącznie korporacje z zagranicznym kapitałem. Ogólnoświatowa tendencja dynamicznego rozwoju odnawialnych źródeł energii zachęciła do inwestowania w zielone technologie także polskich małych i średnich przedsiębiorców – mówi Kamil Szydłowski wiceprezes Stowarzyszenia Małej Energetyki Wiatrowej. Według szacunków SMEW w Polsce funkcjonuje około 700 do 1000 małych podmiotów produkujących energię w małych elektrowniach wiatrowych.

Jednak ostatnie zmiany w przepisów regulujących funkcjonowanie energetyki wiatrowej, tzw. ustawa wiatrakowa oraz zmiany w ustawie OZE, w ocenie wiceprezesa SMEW pogorszą warunki dla inwestycji w małe elektrownie wiatrowe. Zwraca on uwagę, że z jednej strony obciążenia podatkowe dla tego typu instalacji wzrost trzy-czterokrotnie, a z drugiej gwarancja odbioru energii będzie dotyczyła tylko instalacji o mocy do 500kW. W ocenie SMEW granica mocy dla małych instalacji wiatrowych powinna być ustalona dużo wyżej, bo na poziomie 1-2 MW.

Wiceprezes Szydłowski zaznacza jednocześnie, że niekorzystnym zmianom w prawie towarzyszy utrzymująca się niepewność regulacyjna, która sprawia, że potencjalni inwestorzy nie decydują się na inwestycje źródła OZE.W ocenie wiceprezes SMEW sytuacja wokół branży wiatrowej w Polsce może ostatecznie doprowadzić do tego, że nie uda nam się osiągnąć wyznaczonego na 2020 rok, 15-procentowego udziału odnawialnych źródeł w całkowitym zużyciu energii.

 

Źródło MarketNews24/CIRE.pl