TAG: Ministerstwo rozwoju pracy i technologii
Właściciele domów jednorodzinnych, zarządcy budynków wielolokalowych oraz właściciele lokali usługowych mają od dzisiaj obowiązek […]
Obowiązujący system rozliczeń prosumentów, czyli opustów wymaga korekty, ale dotychczasowe rozwiązania powinny obowiązywać jeszcze przez […]
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologiczny przygotowało projekt rozporządzenia określającego warunki techniczne, jakie powinny spełniać […]
Polska wraz z 22 europejskimi państwami podpisała porozumienie w sprawie inicjatywy IPCEI w obszarze niskoemisyjnego i produkowanego z […]