Polska dołącza do unijnej inicjatywy rozwoju gospodarki wodorowej

18 grudnia 2020, 06:45 Alert

Polska wraz z 22 europejskimi państwami podpisała porozumienie w sprawie inicjatywy IPCEI w obszarze niskoemisyjnego i produkowanego z wykorzystaniem energii odnawialnej wodoru. Celem projektu ma być budowa łańcucha wartości wodoru w UE, który umożliwi wykorzystanie go w transporcie, energetyce i przemyśle. W imieniu Polski porozumienie podpisał Jarosław Gowin, wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii.

Jarosław Gowin, wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii. Fot.: ministerstwo rozwoju, pracy i technologii.
Jarosław Gowin, wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii. Fot.: ministerstwo rozwoju, pracy i technologii.

Czym jest IPCEI?

Mechanizm IPCEI (Important Projects of Common European Interest) to jeden z kluczowych mechanizmów nowej polityki gospodarczej UE, który ma na celu wspierać europejski przemysłu w strategicznie ważnych dla UE sektorach gospodarki. Inicjatywa w obszarze niskoemisyjnego wodoru jest drugim po IPCEI dotyczącym przemysłu bateryjnego przedsięwzięciem, w które zaangażowana jest Polska.

– Projekty realizowane w wodorowym IPCEI będą dotyczyć zarówno fazy wytwarzania, dystrybucji i magazynowania wodoru, jak i opracowania technologii i systemów wykorzystania wodoru w trzech ww. obszarach. Wodorowe IPCEI będzie obejmować zarówno projekty w fazie badań i rozwoju, pierwszego zastosowania przemysłowego, jak i rozwoju transgranicznej infrastruktury na masową skalę – podkreśla resort.

Jak spółki mogą skorzystać z tego mechanizmu?

Mechanizm IPCEI daje przedsiębiorstwom szansę na dofinansowanie ich projektu nawet do 100 procent jego luki finansowej w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych. – Jest to jednak mechanizm wymagający, dla firm planujących strategicznie i długodystansowo, dedykowany dla projektów strategicznych z perspektywy KE oraz z perspektywy rekomendujących je krajów członkowskich, projektów o wysokim poziomie innowacyjności, dużym znaczeniu dla gospodarki, angażujących w ich realizację inne kraje UE – wyjaśnia resort w komunikacie.

– Dlatego mechanizm IPCEI jest tak istotny dla prowadzenia transgranicznej, europejskiej i ambitnej polityki przemysłowej. To także sposób na wzmacnianie naszej suwerenności technologicznej. Co istotne, bez wykorzystania wodoru na szeroką skalę nie osiągniemy neutralności klimatycznej w sprawiedliwy sposób. Jego zastosowanie jest bardzo istotne w sektorze energii, transportu i przemysłu. Z tego powodu nasze podejście powinno skupiać się na całym łańcuchu wartości. Popieramy rozwój tego obszaru i opracowywania technologii, dzięki którym sukcesywnie zwiększać się będzie nasza niezależność energetyczna i konkurencyjność gospodarki – zaznacza Jarosław Gowin, wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii.

Resort podkreśla, że uzgodnione IPCEI wpisuje się w realizację działań przewidzianych w strategii wodorowej KE, zadania Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru, a także w krajowe cele zawarte m.in. w przygotowywanych Planach Odbudowy. Wśród państw, które podpisały porozumienie IPCEI dot. wodoru znalazły się Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Estonia, Hiszpania, Francja, Włochy, Chorwacja, Luxemburg, Węgry, Holandia, Norwegia, Austria, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia I Szwecja.

Ministerstwo Rozwoju, pracy i technologii/Bartłomiej Sawicki

Polska może dołączyć do bateryjnego konsorcjum Francji i Niemiec