TAG: Jarosław Gowin

Przygotowaliśmy ustawę nowelizującą zasadę 10H w ustawie odległościowej. Nie chodzi w niej o zmianę odległości, ale zwiększenie głosu […]
Polska wraz z 22 europejskimi państwami podpisała porozumienie w sprawie inicjatywy IPCEI w obszarze niskoemisyjnego i produkowanego z […]
Ze smogiem, z zanieczyszczeniami polskiego środowiska można walczyć tylko ponad podziałami resortowymi i partyjnymi – przekonywał w […]
Węgiel ma w polskiej energetyce pozycję trudną do zakwestionowania ze względów gospodarczych i społecznych. Z drugiej strony musimy kłaść […]
Największe tegoroczne wydarzenie polityczne w ramach platformy współpracy Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) i Chin, tzw. 16+1, odbyło się w […]