Emilewicz: Chcemy optymalnych warunków dla rozwoju przemysłu w Europie

24 czerwca 2019, 13:30 Alert

Chcemy optymalnych warunków dla rozwoju przemysłu w Europie – mówiła w poniedziałek szefowa MPiT Jadwiga Emilewicz. Chodzi o to, jak dodała, by UE wzmacniała pozycję w konkurencji na arenie międzynarodowej, np. z Chinami, USA i lepiej umiała stawić czoła brexitowi czy wyzwaniom klimatycznym.

Jadwiga Emilewicz fot. MPiT
Jadwiga Emilewicz fot. MPiT

Jak tłumaczyła w poniedziałek podczas spotkania z dziennikarzami minister przedsiębiorczości i technologii, postulaty Polski dotyczące nowej polityki przemysłowej UE dotyczą m.in. wykorzystania pomocy publicznej do wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności europejskiej gospodarki, rozwoju sektora elektromobilności, zwiększenia wykorzystania wodoru w gospodarce czy wspierania opracowania w UE „etycznej sztucznej inteligencji”.

„Naszym celem jest to, by UE wzmacniała swoją pozycję w konkurencji na arenie międzynarodowej, np. z Chinami czy USA. By lepiej potrafiła stawić czoła brexitowi czy wyzwaniom klimatycznym. Dlatego chcemy stworzenia optymalnych warunków dla rozwoju przemysłu w Europie” – podkreślała Emilewicz, odnosząc się do opracowanego właśnie dokumentu, który jest polskim wkładem w przygotowanie komunikatu KE nt. nowej polityki przemysłowej. Unijna agenda w tym zakresie ma być tworzona jesienią. Swoje stanowiska w tej sprawie opublikowały już Francja i Niemcy.

„Nie jest przypadkiem, że żadna z czterech korporacji globalnych o największej kapitalizacji nie została założona w Europie. Rozwój sztucznej inteligencji i platform cyfrowych również ominął dzisiaj Europę” – dodała Emilewicz.

Zaznaczyła, że wyzwaniem jest to, w jaki sposób zmierzyć się z problemami dot. przemysłu 4.0 oraz tego, by nie być „tylko konsumentami rozwiązań, ale wrócić na pozycję liderów ustanawiających nowe standardy”.

Według Emilewicz najmocniejsze elementy, jakie znalazły się w dokumencie, to m.in. nowy schemat pomocy publicznej. Chodzi, jak tłumaczyła, o wykorzystanie instrumentu tzw. IPCEI, czyli ważnych projektów rozwiązujących istotne problemy dla interesu UE, co – jak mówiła – ma wzmocnić „innowacyjność i konkurencyjność europejskiej gospodarki poprzez dotowanie badań i rozwoju oraz innowacji w ryzykownych technologiach”. Zaznaczyła, że rozwojowi sektora innowacyjności ma służyć m.in. europejska inicjatywa bateryjna (EU Battery Alliance).

Inne polskie propozycje, jak dodała, to: fundusz sprawiedliwej transformacji Energetycznej (którego podstawowym źródłem finansowania mogą być przychody z tytułu uprawnień do emisji CO2), a także europejski urząd antymonopolowy, „który ma znaczenie zarówno w zakresie konkurencji wewnętrznej na europejskim rynku, jak i w relacjach z podmiotami zewnętrznymi” – mówiła szefowa MPiT.

„Ten dokument jest szeroką propozycją do dyskusji, którą Polska kładzie dzisiaj na stole i to jest nasza kontrybucja do poważnej dyskusji europejskiej, która będzie się toczyła jesienią, wiosną przyszłego roku, i która będzie busolą zmian dla nowej KE” – podkreśliła Emilewicz.

Obecny na poniedziałkowym spotkaniu wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański zaznaczył, że nowa polityka przemysłowa powinna odpowiadać polskim interesom gospodarczym, a ewentualne zmiany dot. zasad pomocy publicznej nie mogą prowadzić do ograniczenia konkurencji na unijnym rynku. „Chcielibyśmy, aby tzw. championi europejscy mieli prawdziwie międzynarodowy charakter, aby to pojęcie nie było furtką do dość tradycyjnego podejścia niektórych państw członkowskich do budowania własnych przewag na rynku wspólnotowym” – wskazał.

Według Szymańskiego UE potrzebuje „dynamicznej integracji osobnych dziś polityk handlowej, antymonopolowej, cyfrowej, energetycznej i spójności”. „Postulujemy jeden sprawnie skoordynowany na poziomie KE mechanizm europejskiej polityki przemysłowej” – wskazał. Dodał, że Polska będzie dążyć do „zapewnienia synergii pomiędzy polityką UE ukierunkowaną na budowę niskoemisyjnej gospodarki i wzmocnienie polityki przemysłowej”.

„Istotnym źródłem finansowania polityki przemysłowej powinna być również polityka spójności ukierunkowana na wyrównywanie szans rozwojowych najsłabszych ekonomicznie regionów” – zaznaczył Szymański.

Odnosząc się do postulatu dot. większego wykorzystania wodoru w unijnej gospodarce minister Emilewicz wskazała, że Polska ma potencjał w tym zakresie. „Ogniwa wodorowe w silnikach hybrydowych Toyoty będą budowane w Polsce” – wskazała. Dodała, że takie spółki jak Lotos, Jastrzębska Spółka Węglowa czy grupa Azoty, które „już dzisiaj mają wodór, jako produkt uboczny” są zainteresowane udziałem w dalszym jego wykorzystaniu.

Polska Agencja Prasowa