TAG: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Tegoroczna śnieżna i mroźna zima daje zarobić producentom węgla. Mimo programów walki ze smogiem to wciąż węgiel króluje w opalaniu […]
Spory polityczne przed utworzeniem nowego rządu sprawiły, że pożyteczny program „Mój prąd” stał się polem rywalizacji stronnictw partii […]
Mam nadzieję, że mikroinstalacje OZE pozwolą spełnić unijny cel na 2020 rok wynoszący 15 procent udziału energii ze źródeł odnawialnych […]
Przetarg na panele do farmy fotowoltaicznej, która ma powstać na dachu resortu przedsiębiorczości i technologii chcielibyśmy ogłosić w […]
Chcemy optymalnych warunków dla rozwoju przemysłu w Europie – mówiła w poniedziałek szefowa MPiT Jadwiga Emilewicz. Chodzi o to, jak […]
Rząd powinien przyjąć projekt ustawy o rekompensatach dla przemysłu energochłonnego na posiedzeniu 18 czerwca – poinformował w Sejmie […]
Minister Przedsiębiorczości i Technologii w porozumieniu z Ministrem Środowiska podpisał nowelę rozporządzenia dot. wymagań dla kotłów na […]
Wyeliminowanie możliwości wprowadzania na polski rynek wysokoemisyjnych urządzeń grzewczych, co ma wpłynąć na poprawę jakości powietrza w […]
Polityka energetyka to największe wyzwanie dla rządu na najbliższe lata – podkreśliła w poniedziałek minister przedsiębiorczości i […]
Ministerstwa energii oraz przedsiębiorczości i technologii mają różne wizje wsparcia kogeneracji. Do rozstrzygnięć ma dojść na Komitecie […]
Co łączy lądowanie na Marsie sondy InSight NASA, wyniesienie w przestrzeń kosmiczną 3 satelitów i wystrzelenie prototypu rakiety suborbitalnej […]
Minister energii odparł ataki i jest gotów do wyborów samorządowych. Następne zamieszanie szykuje się przed wyborami do Parlamentu […]
Wyeliminowanie możliwości spalania w gospodarstwach domowych najgorszej jakości paliw czyli mułów fluokoncentratów; uruchomienie naboru […]
Czy wyrok na węgiel najgorszej jakości został odroczony na dwa lata? I czy resort energii odroczył walkę ze smogiem? Podpisane właśnie […]
Dzięki wydanym przez resort energii rozporządzeniom z rynku mają zniknąć nieprzystosowane do spalania w domach paliwa stałe – […]
– Milion pojazdów elektrycznych w 2025 roku to nie sprawa możliwości, a chęci. Technicznie jesteśmy na to gotowi – powiedział na […]
Do końca marca powstanie projekt ustawy, który będzie regulował zasady wsparcia termomodernizacji budynków w przypadku ludzi „ubogich […]
Normy węgla, którym będzie można palić w domowych piecach, będą obowiązywać w przyszłym sezonie grzewczym – zapowiedziała w […]
Projekt ustawy określającej normy jakościowe dla paliw stałych jest już po uzgodnieniach i w ciągu 12 najbliższych dni powinien trafić pod […]
Ustalenie norm jakościowych dla paliw stałych i ochrona dla „ubogich energetycznie” to najbliższe plany rządu na rzecz ochrony […]
Do 23 lutego 2018 roku trwają konsultacje publiczne Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Prace nad dokumentem do […]
W budynku dawnego Ministerstwa Rozwoju odbyła się konferencja prasowa o podziale kompetencji nowych ministerstw, które powstały po styczniowej […]
W budżecie państwa na ten rok jest 170 mln zł, które będą przeznaczone na walkę z ubóstwem energetycznym w ramach walki ze smogiem – […]
Informacje o przejęciu nadzoru nad elektroenergetyką przez ministra przedsiębiorczości i technologii Jadwigę Emilewicz od ministra energii […]