Emilewicz: Plan Morawieckiego pomoże w badaniach nad magazynowaniem energii

7 lipca 2016, 16:45 Alert
Jadwiga Emiliewicz

(Ministerstwo Rozwoju)

Wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz odwiedziła Łódź. Spotkała się z wojewodą Zbigniewem Rau oraz wzięła udział w konferencji w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, gdzie zaprezentowała założenia programu StartInPoland.

W Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju mówimy o rozwoju odpowiedzialnym, a zatem takim, który nie marginalizuje miast średniej wielkości i terenów wiejskich. Istotne jest dla wytworzenie synergii i powiązań funkcjonalnych między mniejszymi a większymi ośrodkami – zaznaczyła wiceminister Emilewicz w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi.

Wizyta wiceminister rozwoju służyła m.in. omówieniu współdziałania władz województwa z rządem w zakresie tworzenia korzystnych warunków do realizacji założeń „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. – Przyjęty przez rząd program opiera się na pięciu filarach; dwa z nich dotyczą reindustrializacji i budowy innowacyjnych firm. Poszukujemy klucza, jak sprawić, by polska gospodarka stała się realnie innowacyjna – podkreśliła wiceminister.

Jak dodała, kluczem do przemysłu innowacyjnego jest pokonanie kilku pułapek; jedną z nich jest brak kapitału. Drugą poważną barierą jest struktura wydatków.Ministerstwo Rozwoju dokonuje obecnie przeglądu programów strategicznych i ich istotnego elementu, jakim są krajowe inteligentne specjalizacje. -W Łodzi rozmawiamy o krajowych inteligentnych specjalizacjach dedykowanych energetyce i oszczędnościom związanym z gromadzeniem energii. Poszukujemy technologii, które mogą stworzyć przewagę konkurencyjną Polski w najbliższym czasie, jednocześnie rozwiązując problemy związane z energetyką”- podkreśliła.

Nawiązała również do ogłoszonego miesiąc temu we współpracy z Ministerstwem Energii projektu elektromobilności, której pierwszym etapem ma być elektryczny transport publiczny.

O programie StartInPoland wiceminister Emilewicz mówiła natomiast podczas spotkania ze środowiskiem start-upowym w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Wiceszefowa resortu rozwoju przekazała, że prawie 3 miliardy złotych zostanie zainwestowane w rozwój start-upów w Polsce. Firmy otrzymają pomoc nie tylko w fazie inkubacji i akceleracji, ale również na etapie dalszego rozwoju oraz ekspansji międzynarodowej.

„To największy tego rodzaju program w Europie Środkowo-Wschodniej, adresowany również do podmiotów zagranicznych” – podkreśliła.