Emilewicz: Rozwój e-Busów to jeden z filarów reindustrializacji

27 października 2016, 07:30 Energia elektryczna
gm7b9316_motoryzacja-ministerstwo-rozwoju-emilewicz
Jadwiga Emilewicz / fot. Ministerstwo Rozwoju

„Motoryzacja kołem zamachowym polskiej gospodarki” to hasło konferencji poświęconej branży motoryzacyjnej, innowacjom i programowi elektryfikacji transportu publicznego. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa pojazdów elektrycznych i niskoemisyjnych. W konferencji udział wzięła wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Elektryfikacja transportu publicznego – projekt e-Bus

„Autobusy elektryczne to przyszłość, to fakt z którym już dzisiaj nikt nie dyskutuje. Program e-BUS zakłada dynamiczny rozwój polskiej gospodarki w segmencie produkcji autobusów elektrycznych. Polskie firmy produkujące już dzisiaj autobusy elektryczne, cieszące się dobrą opinią użytkowników w Polsce, Europie i na świecie, mają szansę stać się liderami w tym obszarze” – mówiła wiceminister Jadwiga Emilewicz podczas panelu poświęconego elektrycznemu transportowi miejskiemu.

„W Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju określono 5 filarów wzrostu gospodarczego Polski. Pierwszym z nich jest reindustrializacja. Program e-Bus jest jednym z ważnych elementów tego filaru ” – dodała Emilewicz. W Europie produkuje się ok. 35 tys. autobusów rocznie. Polska jest drugim co do wielkości producentem z roczną produkcją ok. 4 tys. autobusów. Obok rodzimych firm jak Solaris, Solbus, Autosan, mamy w Polsce fabryki MANa, Volvo i Scanii.

Polska branża motoryzacyjna

Polska branża motoryzacyjna to ponad 2700 firm, z których ponad trzy czwarte to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 10 osób. Duże firmy odpowiadają jednak za większość przychodów i nakładów na badania i rozwój.

Wartość nakładów na badania i rozwój w przemyśle motoryzacyjnym wzrosła z 187 milionów zł w 2012 roku do 427 milionów złotych w roku, 2013 co odpowiada ok. 0,03% PKB. Przemysł motoryzacyjny odpowiadał w roku 2014 za 12% całego polskiego eksportu. Pomiędzy rokiem 2010 i 2014 wartość eksportu wzrosła z 70,4 do 78,7 miliardów złotych, czyli o 12%.

W latach 2011-2013 przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej były piątą najbardziej innowacyjną gałęzią gospodarki. W okresie tym nowe rozwiązania w produktach lub procesach zostały wdrożone przez 33,7% firm z branży.

Podczas konferencji podkreślano, że polskie firmy motoryzacyjne powinny skupiać się nie tylko na innowacjach produktowych, ale przede wszystkim na innowacjach procesowych oraz dotyczących sposobu świadczenia usług i kanałów dotarcia. Uzyskanie przewag konkurencyjnych na tym polu jest możliwe dzięki wykorzystaniu technologii czwartej rewolucji przemysłowej, takich jak zastosowania sztucznej inteligencji, sensoringu, druku 3D czy analizy Big Data.

Udział w konferencji „Motoryzacja kołem zamachowym polskiej gospodarki” wzięli również Michał Kurtyka, wiceminister energii, Lech Pilawski, Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan, Paweł Wideł, Prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych.Współorganizatorem konferencji był Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych.

Wystawa pojazdów elektrycznych i niskoemisyjnych

Równolegle, dla wszystkich zainteresowanych dostępna była wystawa pojazdów elektrycznych i niskoemisyjnych na parkingu przed budynkiem Ministerstwa Rozwoju.Zobaczyć można było ponad 22 modele autobusów, samochodów i ciężarówek o elektrycznych lub alternatywnych źródłach napędu. Wystawa wpisuje się w rządowy program Elektromoblilności. Ma on przyczynić się do rozpropagowania idei czystego i bezpiecznego transportu oraz do wprowadzenia konkretnych rozwiązań prawnych, które w przyszłości przełożą się na promocję pojazdów niskoemisyjnych. Organizatorem wystawy był Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.

samochód elektryczny

fot. BiznesAlert

fot. BiznesAlert

fot. BiznesAlert

Ministerstwo Rozwoju