Emilewicz: StartInPoland zwróci się w innowacjach i silnych markach

1 czerwca 2017, 10:45 Cyberprzestrzeń
Wiceminister Rozwoju, Jadwiga Emilewicz, fot. Ministerstwo Energii
Wiceminister Rozwoju, Jadwiga Emilewicz, fot. Ministerstwo Energii

Przez rok od uruchomienia programu Start in Poland ogłoszono wiele instrumentów wsparcia dla start-upów. Kolejne są w trakcie przygotowania. SIP to największy program dla start-upów w Europie Środkowo-Wschodniej, w którym skonsolidowano wsparcie finansowe młodych, innowacyjnych firm.

Program Start in Poland obejmuje szereg inicjatyw rządu adresowanych do start-upów lokalizujących swój biznes w Polsce. Tworzy sprzyjające warunki do ich działalności na każdym etapie ich rozwoju, począwszy od fazy inkubacji i akceleracji, przez rozwój, jak i ekspansję międzynarodową.

Budżet programu wynosi blisko 3 mld zł. W ciągu najbliższych 7 lat w Polsce ma szansę powstać 1,5 tys. firm tworzących wysokiej jakości innowacyjne technologie. Program skupia działania obejmujące wszystkie etapy rozwoju młodej firmy: inkubację, akcelerację i fazę szybkiego wzrostu. Program przyśpieszy kompleksowy rozwój ekosystemu sprzyjającego nie tylko rozwojowi start-upów, ale również dzieleniu się wiedzą i własnością intelektualną, nawiązywaniu długofalowej współpracy pomiędzy firmami różnej wielkości, a także przyciąganiu talentów z zagranicy.

Co udało się osiągnąć?

– W ciągu roku po ogłoszeniu programu, wiele działań zostało uruchomionych, kolejne są przygotowywane. Jestem przekonana, że na efekty programu Start in Poland nie będziemy długo czekać – podkreśla wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Komponent akceleracyjny Scale-up, ogłoszony najwcześniej i prowadzony przez PARP, jest w realizacji. Wybrano 10 akceleratorów, które w procesie akceleracji współpracują z 31 dużymi firmami z różnych branż (m.in. energetycznej, fintech, spożywczej, ochrony zdrowia, motoryzacyjnej, maszynowej, transportowej). Młode firmy przechodzą autorski program stworzony w partnerstwie korporacji z doświadczonymi akceleratorami, dzięki któremu zyskują nie tylko dostęp do wysokiej klasy mentorów, infrastruktury, ale także klientów i rynków dużych korporacji. Dzięki temu mają szansę na zdobycie doświadczenia w budowaniu kontaktów i współpracy z dużymi firmami, a także na zdobycie partnerów biznesowych i potencjalnych inwestorów. Efektem programu będzie komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań proponowanych przez start-upy, w tym produktów i usług, które będą odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby dużych przedsiębiorstw.

– U progu czwartej odsłony rewolucji przemysłowej protagonistami rozwoju są właśnie duże przedsiębiorstwa i małe start-upy. Chcemy, aby oferta instrumentów wsparcia innowacji, pozwoliła wdrażać bardzo pożądany rodzaj współpracy w gospodarce, czyli kooperację „dużych z małymi”. – mówił wiceminister Emilewicz.

15 maja 2017 r. uruchomiono pierwszy konkurs dla funduszy kapitałowych (grup zarządzających), które pod egidą Polskiego Funduszu Rozwoju będą realizowały komponent Starter. Inwestycje kapitałowe w start-upy skierowane są w tym komponencie na fazę wczesnego rozwoju przedsiębiorstw (pre-seed, seed). Zidentyfikują one pomysły oparte na innowacyjnych rozwiązaniach i zweryfikują potencjał rynkowy przedstawionych pomysłów.

– Starter jest programem, który otworzy przed młodymi polskimi start-upami szanse rozwojowe na zbudowanie silnych marek nie tylko lokalnych, ale również globalnych – zaznacza wiceszefowa resortu rozwoju.

Rozpoczęto także proces konsultacji ze środowiskiem Aniołów Biznesu, w ramach przygotowań do uruchomienia komponentu Biznest. W przygotowaniu są dalsze komponenty inwestycyjne, dla działających młodych firm, które potrzebują kapitału na ekspansję.

Trwają także prace nad przygotowaniem komponentu Polska Prize, którego celem będzie zachęcenie przedsiębiorców z zagranicy do otwierania działalności gospodarczej w Polsce.

Zmiany legislacyjne

Program jest ściśle powiązany z innymi działaniami, głównie legislacyjnymi, mającymi na celu poprawę warunków działania innowacyjnych firm czy ich ekspansji zagranicznej.

Konstytucja Biznesu – pakietu ustaw, które mają zmienić polską rzeczywistość gospodarczą. Większość wchodzących w jego skład ustaw, była już przedmiotem uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

100 zmian dla firm – pakiet pro-przedsiębiorczych ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej. Większość ustaw z tego zakresu zostało już uchwalone i są opublikowane. Nad niektórymi trwają prace legislacyjne. Odpowiadają one na podstawowe problemy, z którymi na co dzień zmagają się polskie firmy.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej – dzięki niej wprowadzono spójny system różnorodnych instrumentów premiujących i zachęcających do podejmowania działalności innowacyjnej – ulgi podatkowe, stabilny sposób finansowania komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz pakiet ułatwień proceduralnych. Trwają też prace legislacyjne (obecnie na etapie konsultacji społecznych i międzyresortowych) nad kolejną ustawą poprawiająca warunki do prowadzenia działalności innowacyjnej.

Ministerstwo Rozwoju