Enea inwestuje w fotowoltaikę

28 sierpnia 2023, 08:20 Alert

Dwie farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 12 MW zakupiła Enea od dewelopera instalacji PV. Jedna z nich znajduje się w Tarnowie (woj. dolnośląskie), druga w Tykocinie (woj. podlaskie).

Farma PV fot. Pixabay
Farma PV fot. Pixabay

Inwestycja wpisuje się w Strategię Rozwoju Grupy Enea, której realizacja zakłada „Zieloną zmianę Enei”, czyli zrównoważoną transformację Grupy budującą wzrost wartości, przy założeniu długofalowego celu – osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Enea planuje zrealizować ten cel właśnie dzięki dynamicznemu rozwojowi odnawialnych źródeł energii.

– Rozwój odnawialnych mocy wytwórczych jest jednym z najważniejszych zadań, jakie w najbliższych latach będzie realizować Grupa Enea. Zamierzamy nie tylko budować nowe instalacje fotowoltaiczne, ale będziemy także kupować te już istniejące. Tylko w ciągu 1,5 roku planujemy zwiększyć nasz potencjał mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii do 1 GW. Spółki celowe Grupy realizują kolejne projekty na dodatkowe kilkaset MW zielonej energii. W 2024 roku będziemy dysponować projektami na ok. 800 MW z wydanymi pozwoleniami na budowę – powiedział Lech Żak, wiceprezes Enei ds. strategii i rozwoju.

– Enea aktywnie uczestniczy w transformacji sektora energetycznego i rozwija innowacyjne projekty oraz odnawialne źródła energii. Jesteśmy w trakcie realizacji kolejnych inwestycji w instalacje PV, które niebawem zostaną włączone do aktywów OZE Grupy Enea. Każda kolejna inwestycja to szybsze zwiększanie potencjału OZE i podnoszenie konkurencyjności Grupy Enea – przekazał Dariusz Szymczak, wiceprezes Enei ds. korporacyjnych.

Enea dostarcza energię do ponad 2,7 mln klientów. Jest wiceliderem polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Grupa zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję i dystrybucję energii elektrycznej, aż po sprzedaż i obsługę klienta. Enea jest notowana na GPW w Warszawie od 2008 roku.

Grupa Enea / Jacek Perzyński

PGE i Enea zapowiadają wyższe limity i niższe ceny energii po mrożeniu