PGE i Enea zapowiadają wyższe limity i niższe ceny energii po mrożeniu

25 sierpnia 2023, 10:00 Alert

Polska Grupa Energetyczna i Enea zapowiadają wyższe limity zużycia i niższe ceny energii elektrycznej. Na korzystne stawki mogą liczyć m.in. gospodarstwa domowe, mali i średni przedsiębiorcy oraz rolnicy.

fot. Pixabay

Limity zużycia energii wzrosną nawet do 4000 kWh

Rząd zdecydował o zwiększeniu limitów zużycia energii o 1000 kWh po zamrożonych cenach z 2022 roku. Po zmianach limit zużycia dla wszystkich gospodarstw domowych wyniesie 3000 kWh (było 2000 kWh), a dla rolników i rodzin z Kartą Dużej Rodziny 4000 kWh (było 3000 kWh) – zapowiada Polska Grupa Energetyczna (PGE).

– Polskie gospodarstwa domowe płacą za energię elektryczną jedną z najniższych cen w Europie. Dzięki wsparciu polskiego rządu i polskich firm energetycznych, w tym PGE, która przekaże w 2023 roku 10 mld złotych na działania obniżające ceny energii roczne oszczędności gospodarstw domowych mogą wynieść nawet 4000 złotych – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

Zgodnie z zapisami rządowej Tarczy Solidarnościowej dla gospodarstw domowych w Polsce ceny za energię elektryczną do określonego limitu pozostały na poziomie korzystnych stawek z 2022 roku. Znowelizowane zapisy Tarczy Solidarnościowej zwiększą ustalone limity zużycia energii
z zastosowaniem tych preferencyjnych cen:

– 3000 kWh (zamiast 2000 kWh) dla wszystkich gospodarstw domowych,
– 3600 kWh (zamiast 2600 kWh) dla gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami,
– 4000 kWh (zamiast 3000 kWh) dla rolników i rodzin z Kartą Dużej Rodziny.

PGE podkreśla, że wszyscy uprawnieni klienci skorzystają z wyższych limitów. Zostaną one przyznane automatycznie, nie trzeba składać żadnych dokumentów. Zgodnie z zapisami ustawy, osoby, które w trakcie 2023 roku nabyły prawo do zwiększonego limitu powinny złożyć oświadczenie „niezwłocznie, nie później niż w 30 dni od dnia uzyskania uprawnienia”. Jeśli dokument zostanie złożony po tym terminie, wówczas podwyższone limity stosowane są od kolejnego miesiąca kalendarzowego.

Po przekroczeniu określonego limitu obowiązywać będzie preferencyjna cena maksymalna dla gospodarstw domowych, która wynosi 693 zł (cena netto bez akcyzy) za 1000 kWh.

– Mniej za prąd zapłaci także sektor MŚP, samorządy oraz niektóre podmioty użyteczności publicznej. Gospodarstwa domowe, by korzystać ze zwiększonego limitu, nie muszą już składać dodatkowych oświadczeń. Ceny energii elektrycznej, dzięki rządowej inicjatywie, będą w tym roku jeszcze niższe – o 5 procent – czytamy w komunikacie Enei.

– Enea, jako firma odpowiedzialna społecznie, natychmiastowo wdrożyła Rządową Tarczę Solidarnościową. Wszystko po to, by nasi Klienci w jak najmniejszym stopniu odczuli skutki kryzysu energetycznego. Zwiększone limity to pomoc dla polskich rodzin, bo za energię elektryczną zapłacą jeszcze mniej. W pełni wspieramy rozwiązania stosowane w ramach Tarczy Solidarnościowej – tylko w I kwartale roku wpłaciliśmy blisko miliard złotych na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, z którego finansowane jest zamrożenie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych – powiedział Paweł Majewski, prezes Enei.

Odbiorcy, którzy przekroczą nowe limity zużycia, będą objęci dodatkowym wsparciem. Maksymalna cena, jaką zapłacą za energię elektryczną zużywaną powyżej limitu, to 693 zł/MWh + stawka akcyzy 5 zł/MWh. Cena będzie stosowana automatycznie, bez konieczności składania oświadczeń. Dzięki znowelizowanej Ustawie cena maksymalna dla odbiorców wrażliwych, samorządów oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw także ulegnie obniżeniu i od 1 października 2023 roku wyniesie 693 zł za 1000 kWh + stawka akcyzy, czyli będzie takiej samej wysokości jak dla gospodarstw domowych.

Ceny za energię elektryczną dla gospodarstw domowych obniżą się jeszcze bardziej. Obecnie procedowana jest ustawa, której zapisy zapewniają 5-procent zniżkę zamrożonych cen energii elektrycznej. Po wejściu w życie przepisów Enea skoryguje rozliczenia klientów od 1 stycznia 2023 roku, poprzez obniżenie o 5 procent ceny energii w ramach ustawowych limitów zużycia. Nadpłata wynikająca ze skorygowania cen zostanie rozliczona w najbliższej po wejściu w życie ustawy fakturze rozliczeniowej klienta – podaje Enea.

PGE i Enea zachęcają do oszczędzania energii elektrycznej. Odbiorcy energii elektrycznej, którzy od 1 października 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku zużyją nie więcej niż 90 procent prądu w stosunku do zużycia od 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku mogą liczyć na zniżkę. Enea w rozliczeniach z takim odbiorcą w 2024 roku zastosuje upust. Upust wyniesie 10 procent łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej i (w przypadku umowy kompleksowej) usługi dystrybucji energii elektrycznej, poniesionej przez odbiorcę.

Polska Grupa Energetyczna / Enea / Jędrzej Stachura

NABE, czyli gorący punkt w obradach Sejmu