Enea modernizuje sieć by była przyjazna OZE

30 stycznia 2023, 10:30 Alert

Enea Operator zakończyła modernizację rozdzielni energetycznych w Mogilnie, Kruszwicy i Pakości. – Dzięki dokonanym przez nas inwestycjom zwiększa się pewność zasilania naszych odbiorców, a także rozwijamy inteligentną sieć elektroenergetyczną przyjazną dla odnawialnych źródeł energii – mówi Jacek Górski, wiceprezes ds. infrastruktury sieciowej.

Fot. Enea

Enea informuje, że modernizacja rozdzielni średniego napięcia w stacjach Mogilno, Kruszwica i Pakość, została zrealizowana przy wsparciu funduszy Unii Europejskiej. Enea Operator wykonała zadania inwestycyjne na mocy umowy o dofinansowanie podpisanej z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Inwestycja – polegająca na wymianie wyeksploatowanych urządzeń – znacznie poprawi niezawodność zasilania dla ponad 55 tys. odbiorców z powiatów mogileńskiego i inowrocławskiego.

– Dzięki dokonanym przez nas inwestycjom zwiększa się pewność zasilania naszych odbiorców, a także rozwijamy inteligentną sieć elektroenergetyczną przyjazną dla odnawialnych źródeł energii. Naszym nadrzędnym celem, ale także obowiązkiem jest stała modernizacja infrastruktury. Nowoczesna sieć gwarantuje bowiem bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, a także świadczy o nieustannym rozwoju naszej spółki – powiedział Jacek Górski, wiceprezes ds. infrastruktury sieciowej Enei Operator.

Realizacja prac inwestycyjnych w stacjach zlokalizowanych w Mogilnie, Kruszwicy i Pakości to zakończenie części prac w ramach szerszego projektu modernizacji stacji wysokiego napięcia na średnie Pakość, Jasiniec, Mogilno, Przechowo i Kruszwica – podaje Enea.

W Polsce powstaje coraz więcej instalacji OZE, co wymaga kolejnych inwestycji w rozbudowę sieci przesyłowych i dystrybucyjnych.

Enea/Jędrzej Stachura

Business Insider: Enea tymczasowo wyłączy blok Elektrowni Kozienice