Enea Operator stworzy system reagowania kryzysowego ze strażakami

10 sierpnia 2023, 15:00 Alert

Enea Operator rozwija współpracę z Państwową Strażą Pożarną w województwie lubuskim. Zawarła porozumienie o wymianie doświadczeń w zakresie tworzenia kompleksowego systemu reagowania na sytuacje kryzysowe pomiędzy strażakami, a energetykami.

Infrastruktura przesyłowa. Fot. Enea
Infrastruktura przesyłowa. Fot. Enea

Dokument jest deklaracją wzajemnego wsparcia w sytuacjach walki z pożarami, likwidacji skutków klęsk żywiołowych oraz awarii infrastruktury elektroenergetycznej. Porozumienie określa również formy wzajemnych działań w zakresie ratowania życia i zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska. Podpisany został w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

– Współpraca obu tych instytucji w zakresie bezpieczeństwa jest niezwykle ważna. Szczególnie w sytuacjach kryzysowych, ale także w ich codziennej pracy. Podpisane porozumienie o współpracy dotyczy także wymiany wzajemnych doświadczeń i innych projektów. A to oznacza wielkie korzyści dla mieszkańców województwa – powiedział Władysław Dajczak, wojewoda lubuski.

Założona w dokumencie współpraca realizuje ideę społecznej odpowiedzialności biznesu, która jest rozwijana w obu instytucjach z korzyścią dla społeczności, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Ważnym aspektem współpracy jest skuteczna komunikacja pomiędzy partnerami w przypadku sytuacji wymagających pilnej interwencji służb. Niezakłócony i sprawny przepływ informacji operacyjnych w sytuacjach krytycznych jest niezbędny w kontekście błyskawicznej reakcji na sytuacje kryzysowe.

– Podczas usuwania skutków masowych awarii, które spowodowane są występowaniem anomalii pogodowych kluczowa jest dla nas współpraca ze Strażą Pożarną. Dlatego bardzo się cieszę, że województwo lubuskie jest kolejnym, po wielkopolskim i zachodniopomorskim, w którym podpisaliśmy porozumienie o współpracy. Współpracy, którą chcemy rozwijać i doskonalić – powiedział Marek Rusakiewicz, wiceprezes Enei Operator ds. operacyjnych.

W ramach podpisanego dokumentu energetycy i strażacy będą uczestniczyć m.in. w zajęciach doskonalących oraz wspólnej wymianie doświadczeń z zakresu prowadzenia efektywnych działań ratowniczych w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych pod napięciem.

– W ostatnich latach zauważalny jest wzrost zdarzeń wynikający z anomalii pogodowych, w szczególności silne wiatry i ulewne opady deszczu. Porozumienie zawarte między stronami, to kolejny krok w kierunku usprawnienia działań podczas sytuacji kryzysowych związanych z brakiem możliwości dostawy energii elektrycznej. Jednostki ochrony przeciwpożarowej wesprą mieszkańców naszego województwa, tworząc na przykład punkty z możliwością naładowania telefonu oraz oferując gorące napoje, a tym samym dając komfort dla operatora do niezwłocznego usunięcia awarii – powiedział nadbryg. Patryk Maruszak, lubuski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Enea / Jędrzej Stachura

Dlaczego panele fotowoltaiczne płoną?