TAG: Straż pożarna

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zawarł dwie umowy z Kampinoskim Parkiem Narodowym. Zakładają one blisko 10 […]
Wiele gmin w Polsce chce mieć dostęp do gazu, gdyż pomoże to im przyśpieszyć proces dekarbonizacji i cieszyć się czystym powietrzem. Polska […]
Enea Operator rozwija współpracę z Państwową Strażą Pożarną w województwie lubuskim. Zawarła porozumienie o wymianie doświadczeń w […]
Wojska Obrony Terytorialnej wspierają straż pożarną w walce z rozprzestrzeniającym się pożarem torfowisk Biebrzańskiego Parku Narodowego. Do […]