Kampinoski konar nie zapłonie dzięki wsparciu rządu

25 listopada 2023, 07:15 Alert

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zawarł dwie umowy z Kampinoskim Parkiem Narodowym. Zakładają one blisko 10 milionów złotych na zmodernizowanie systemów przeciwpożarowych.

Pożar lasu. Fot. Skeeze/Pixabay
Pożar lasu. Fot. Skeeze/Pixabay

Umowy podpisano 22 listopada 2023 roku, pierwsza z nich mówi o budowie i modernizacji systemu monitoringu przeciwpożarowego na terenie parku. Resort klimatu poinformował, że pierwsza z nich sięga prawie pięciu milionów złotych. Druga z umów tyczy przyznaje 4,8 milionów złotych na budowę przeciwpożarowego systemu łączności radiowej oraz mobilny system wykrywania pożarów.

– Kampinoski Park Narodowy jest jedynym parkiem narodowym, zlokalizowanym w pobliżu ogromnej aglomeracji miasta stołecznego Warszawy, gdzie istnieje duże zagrożenie pożarowe. Planowane wydatki są niezbędne z punktu widzenia ochrony różnorodności biologicznej parku i będą miały wpływ na skuteczną ochronę cennych przyrodniczo siedlisk, gatunków roślin i zwierząt przed niekorzystnymi skutkami pożarów. Dzięki dofinansowaniu pracownicy parków zakupią narzędzia, zmodernizują system przeciwpożarowy, aby móc skutecznie zapobiegać pożarom i ograniczać ich niepożądane konsekwencje – mówi Sławomir Mazurek, wiceprezes NFOŚiGW.

Pierwszy z projektów obejmuje modernizację wież obserwacyjnych: w Miszorach, Dąbrówce i Zamczysku. Planowane jest zdemontowanie kabin oraz montaż podwyższonych masztów z kamerami. Jednocześnie, ze względu na zły stan techniczny, zostaną zdemontowane cztery wieże. Mowa o instalacjach w Sierakowie, Kaliszkach, Zaborowie i Przyćmieniu. W ramach projektu mają zostać postawione nowe wieże, jedna w Kaliszkach a druga w nowej lokalizacji w Izabelinie. Wszystkie instalacje mają posiadać kamery z oprogramowaniem i być podłączone do systemu przeciwpożarowego. W przypadku zagrożenia zostanie nadany sygnał radiowy do punktu alarmowo-dyspozycyjnego.

Drugi projekt zakłada utworzenie przeciwpożarowego systemu łączności. Jego ideą jest poprawa komunikacji między służbami podczas akcji ratowniczo-gaśniczych oraz innych akcji przeprowadzanych na terenie parku. Dodatkowo zostaną zmodernizowane trzy punkty czerpania wody do celów gaśniczych oraz poczyniony będzie szereg zakupów. Na liście znalazł się dron z termowizją, specjalistyczny ciągnik, stacja ładowania do mobilnego systemu obserwacji i wykrywania pożarów oraz stacja robocza do przetwarzania danych.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska / Marcin Karwowski

Blackout. Czym są przerwy dostaw energii? Spięcie