Enea przyłączyła do sieci 367 mikroinstalacji

25 sierpnia 2016, 14:00 Alert

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, w II kwartale br. spółka Enea Operator zanotowała nieznaczny wzrost liczby przyłączanych mikroinstalacji w stosunku do liczby mikroinstalacji podłączonych we wcześniejszym kwartale.

Enea zapewnia, że nowe zasady rozliczeń prosumentów uwzględnią roczny okres na odebranie energii wprowadzonej do sieci przez prosumentów z zachowaniem wskazanych w ustawie o OZE zasad systemu opustów.

W drugim kwartale br. Enea przyłączyła do sieci 367 mikroinstalacji OZE o łącznej mocy 2,128 MW. To niewiele więcej niż przyłączono do sieci tego operatora w I kwartale br., w którym odnotowano przyłączenia 326 mikroinstalacji OZE o łącznej mocy 1,967 MW.

Na koniec I kwartału łączna moc wszystkich mikroinstalacji podłączonych do sieci Enea Operator wyniosła 7,243 MW, a po II kwartale zwiększyła się do 9,371 MW, na co składa się 1280 mikroinstalacji.

W II kwartale Enea przyłączyła też do sieci odnawialne źródła energii z II i III grupy, czyli odpowiednio przyłączane bezpośrednio do sieci wysokiego napięcia 110kV oraz przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu wyższym niż 1 kV, lecz niższym niż 110 kV, o łącznym potencjale 29,85 MW, na co złożyło się 8 instalacji.

Odnosząc się do pytania o nowe procedury przyłączania prosumentów na warunkach obowiązujących od 1 lipca br., czyli po wejściu w życie ostatniej nowelizacji ustawy o OZE, Enea zapewniła wcześniej, że wyśle projekty umów o świadczenie usług kompleksowych wraz z odpowiednim pismem informującym o przyczynach i konieczności zawarcia nowej umowy.

– Od 1 lipca podstawą do rozliczeń z prosumentami są tzw. umowy kompleksowe. Prosumentom przy zawieraniu nowej umowy kompleksowej będziemy proponowali jedną z aktualnych ofert Enei – informował Mateusz Pilarczyk z biura prasowego Enei.

Jednocześnie Enea zapewniła, że mimo wprowadzenia krótszych okresów rozliczeniowych, prosumentom będzie przysługiwać wskazane w nowelizacji ustawy o OZE prawo do odebrania energii wprowadzonej do sieci, przy uwzględnieniu zasad nowego systemu opustów.

Odnosząc się do pytania o zapis dotyczący rocznego okresu na odebranie energii w systemie opustów, wpisany do ostatniej nowelizacji ustawy o OZE, biuro prasowe Enei odpowiada:

– Wskazany w tym przepisie sposób rozliczeń z prosumentami nie oznacza, że rozliczenia powinny być dokonywane w cyklach półrocznych czy rocznych. Sieć Operatora Systemu Dystrybucyjnego stanowi swoistego rodzaju „magazyn” energii wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci OSD. Jeśli w danym okresie rozliczeniowym ilość energii wprowadzonej do sieci jest większa od ilości pobranej z sieci przez prosumenta, wówczas nadwyżka energii zostaje w „magazynie” i może być pobrana z „magazynu” przez prosumenta i rozliczona w kolejnych okresach rozliczeniowych, o ile była wprowadzona nie wcześniej niż na 365 dni przed dniem dokonania odczytu rozliczeniowego w bieżącym okresie rozliczeniowym.

 

Źródło: Gramwzielone.pl