Enea informuje o datach prezentacji raportów okresowych w 2021 roku

28 stycznia 2021, 18:30 Alert
enea
Logo Enei. Fot. BiznesAlert.pl

Zarząd Grupy Enea opublikował terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2021 roku. 

Znane daty raportów Grupy Enea

Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne, zawierające jednostkowe kwartalne sprawozdania finansowe:
– QSr za pierwszy kwartał 2021 roku– 27 maja 2021 roku
– QSr za trzeci kwartał 2021 roku – 25 listopada 2021 rokuSkonsolidowany rozszerzony raport półroczny, zawierający skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe:

– PSr za pierwsze półrocze 2021 roku– 16 września 2021 roku

Raport roczny:

R – raport jednostkowy roczny za 2020 rok – 25 marca 2021 roku
RS – raport skonsolidowany roczny za 2020 rok– 25 marca 2021 roku

Jednocześnie Enea oświadcza o zamiarze kontynuacji przekazywania rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Enea informuje, że działając odpowiednio zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywała rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych za czwarty kwartał 2020 roku oraz drugi kwartał 2021 roku. Ponadto Emitent informuje, iż skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej, o którym mowa w § 61 ust. 4 Rozporządzenia zostanie przekazane wraz ze skonsolidowanym raportem rocznym tj. w dniu 25 marca 2021 roku

Grupa Enea