Enea użyje taryfy nocnej do walki ze smogiem

18 stycznia 2018, 09:45 Alert

Enea, czołowy sprzedawca energii elektrycznej, włącza się w działania związane z walką ze smogiem. Jeszcze w styczniu 2018 roku firma planuje rozszerzyć  swoją ofertę o nowy produkt promujący zwiększanie zużycia w godzinach nocnych. Nowa oferta Enei, dzięki preferencyjnym cenom, ma zachęcić Klientów do korzystania z ekologicznego ogrzewania elektrycznego oraz samochodów elektrycznych.

fot. Enea

Enea intensywnie pracuje nad nowymi elementami oferty, które są zgodne z kierunkiem określonym we wprowadzonym przez Ministerstwo Energii tzw. rozporządzeniem „taryfowym”. Zmiany te dotyczą wprowadzenia nowej grupy taryfowej w taryfach dystrybucyjnych z niższymi stawkami składnika zmiennego opłaty sieciowej dla Odbiorców z gospodarstw domowych w godzinach od 22.00 do 6.00. Niższe stawki będą stosowane w przypadku zwiększania zużycia, w godzinach nocnych, względem analogicznego okresu poprzedniego roku.

– Zaproponowane rozwiązania otwierają przed Eneą nowe możliwości biznesowe, dlatego przyjmujemy je z dużym zainteresowaniem – powiedział Piotr Adamczak, wiceprezes Enei ds. handlowych. – Wsparcie zużycia energii w godzinach nocnych powinno być impulsem do wykorzystania ekologicznego ogrzewania elektrycznego w domach i mieszkaniach naszych Klientów. Wychodzi także naprzeciw idei rozwoju elektromobilności. Nie bez znaczenia jest dla nas, jako firmy odpowiedzialnej społecznie, korzystny wpływ nowych rozwiązań prawnych na poprawę jakości powietrza w miastach –podkreślił Piotr Adamczak.

Enea prowadzi prace przygotowawcze do pilotażowego wprowadzenia do sprzedaży nowego produktu z preferencyjnymi cenami za energię elektryczną zużytą w godzinach nocnych. Ideą produktu będzie wspieranie zwiększenia zużycia energii w godzinach od 22.00 do 6.00. Standardowa cena brutto sprzedaży energii w produkcie wyniesie 0,2991 zł/kWh, podczas gdy rozliczenie zwiększonego poboru nocnego kosztować będzie zaledwie 0,1731 zł/kWh brutto. Nowy produkt Enei będzie uzupełnieniem preferencyjnych rozwiązań jakie znalazły się w taryfie dystrybucyjnej Enei Operator zatwierdzonej i opublikowanej przez Prezesa URE  16 stycznia tego roku. W efekcie połączenia zarówno preferencyjnych cen energii w produkcie i stawek dystrybucyjnych, objęta nimi dodatkowo zużyta w nocy kilowatogodzina będzie o około 60% tańsza niż w ciągu dnia.  Oferta Enei ma zachęcić Klientów do korzystania z ogrzewania elektrycznego, a także pozytywnie wpływać na rozwój elektromobilności dzięki niższym kosztom ładowania samochodów elektrycznych w nocy.

Rozpoczęcie pilotażowej sprzedaży nowego produktu Enei zaplanowywane jest jeszcze na styczeń 2018 roku. Oferta ma dać w przyszłości początek nowej linii produktowej Enei związanej z wprowadzeniem do sprzedaży nowoczesnych urządzeń grzewczych połączonych z preferencyjnym pakietem tańszej energii.

Enea