Enea wybuduje w Pile nowe kogeneracyjne źródło ciepła

30 września 2020, 17:30 Alert
mec_pila_grupa_enea_wybuduje_nowe_zrodlo_kogeneracyjne
Elektrociepłownia w Pile. Fot. Enea

W Pile powstanie nowe kogeneracyjne źródło ciepła współpracujące z instalacją OZE. MEC Piła z Grupy Enea wybrała wykonawcę projektu. Instalacja, oparta o trzy źródła gazowe, pomoże ograniczyć emisje i przeciwdziałać smogowi. Projekt, którego wartość szacowana jest na ponad 48 mln zł, przyczyni się do modernizacji pilskiej energetyki cieplnej.

Nowa inwestycja w Pile

Nowe źródło kogeneracyjne, zlokalizowane przy ul. Krzywej w Pile, będzie się składać z układu trzech gazowych agregatów kogeneracyjnych o łącznej mocy cieplnej 8,32 MWt oraz łącznej mocy elektrycznej 8,72 MWe. Rocznie produkować będzie 40 561,2 GJ ciepła oraz 41 848,6 MWh energii elektrycznej. Moc instalacji pozwoli latem wypełnić w 100% zapotrzebowanie na ciepłą wodę, dzięki czemu nie będzie konieczności uruchamiania tradycyjnych, węglowych źródeł. – Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, wybrane zostało Konsorcjum firm Metrolog i Ferox Energy Systems. Pod koniec sierpnia podpisaliśmy z konsorcjum umowę – poinformował Rafał Łaski, prezes MEC Piła. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań, MEC Piła zmniejszy zapotrzebowanie na energię ze źródeł konwencjonalnych i tym samym przyczyni się do zmniejszenia ilości wykorzystanego węgla i emisji m.in. CO2 do atmosfery. Inwestycja wpisuje się w unijne regulacje, a także założenia projektu Polityki Energetycznej Państwa do 2040, który zakłada modernizację polskiego ciepłownictwa i rozwój nowoczesnej kogeneracji.

Spółka otrzymała na realizację projektu dofinansowanie od NFOŚiGW ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Pieniądze będą pochodzić z puli przeznaczonej na promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe. Całkowita wartość projektu to ponad 48,6 mln zł brutto, a wnioskowana wysokość dofinansowania to blisko 18,5 mln zł. Nowe źródło w pilskim systemie ciepłowniczym umożliwi zwiększenie udziału ciepła produkowanego w wysokosprawnej kogeneracji, czyli przy jednoczesnej produkcji ciepła i energii elektrycznej, z 32 procent do 51,4 procent. Wpłynie również pozytywnie na bezpieczeństwo energetyczne Piły. Nowa inwestycja, obejmująca również źródło OZE (kolektory słoneczne) sprawi, że pilski system ciepłowniczy stanie się systemem efektywnym energetycznie w rozumieniu Ustawy Prawo energetyczne.

Enea/Michał Perzyński