Energa buduje klaster OZE w miejsce odkrywki

10 sierpnia 2020, 12:00 Alert
energa_farma_fotowoltaiczna_w_gdansku_12_

Energa z Grupy Orlen rozpoczyna kolejną inwestycję w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE). Na terenach pokopalnianych w gminie Przykona, w której powstała już farma wiatrowa, planowana jest budowa dużej farmy fotowoltaicznej. Nowy projekt PV „Gryf”, o mocy 19,83 MW, przygotowany jest do udziału w aukcji OZE w 2020 roku.

Nowa farma PV

Spółka Energa OZE rozpoczęła proces wyboru generalnego wykonawcy farmy fotowoltaicznej PV „Gryf”. W przypadku wygrania tegorocznej aukcji OZE inwestycja ma być oddana do eksploatacji w przyszłym roku. Nowa farma fotowoltaiczna będzie utworzona z ok. 70 tys. paneli polikrystalicznych PV. Łączna moc wyniesie 19,83 MW. Ma być eksploatowana co najmniej przez 25 lat.

– Posiadamy know-how, kompetencje i wieloletnie doświadczenie w zakresie budowy i eksploatacji OZE, w tym farm fotowoltaicznych. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić wysoką jakość oraz dynamiczne tempo wykonania tego typu instalacji wytwórczych – mówi Piotr Meler, prezes Energa OZE.

31 lipca 2020 roku spółka Energa OZE rozpoczęła proces wyboru generalnego wykonawcy inwestycji. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, który przewiduje zakończenie inwestycji na koniec 2021 roku.

Coraz więcej OZE

Nowa farma powstaje na terenach zrekultywowanych po kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Adamów (pow. turecki). Energa eksploatuje dwie farmy fotowoltaiczne, w tym jedna z największych tego typu instalacji w Polsce PV Czernikowo koło Torunia. Udział OZE w całkowitej mocy zainstalowanej floty wytwórczej Grupy Energa wynosi obecnie 39 procent.

Energa/Bartłomiej Sawicki