Energa wśród 50 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej

13 września 2016, 10:45 Alert

Energa zajęła 49. miejsce na liście 500 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka osiągnęła największy wzrost przychodów wśród krajowych firm energetycznych i jako jedyna poprawiła pozycję w rankingu.

Energa znalazla się na 49. pozycji X edycji rankingu 500 Największych Firm Europy Środkowo-Wchodniej przygotowanego przez „Rzeczpospolitą” i firmę Deloitte. Firma osiągnęła wyniki, które uplasowały ją o cztery miejsca wyżej niż w zeszłym roku i tym samym pierwszy raz w historii rankingu weszła do grona 50 największych firm europejskich w naszym regionie. Listę otwiera polski PKN Orlen. PGE zajmuje 10. pozycję, Tauron – 24., a Enea – 59. Ranking porównuje wysokość przychodów osiągniętych przez poszczególne firmy w 2015 roku. Energa o ponad 2 proc. zwiększyła osiągnięte w tym czasie przychody.

fot. Energa

Z kolei w rankingu „Rzeczpospolitej” 500 największych polskich firm Energa zajmuje 19. pozycję, a według zestawienia tygodnika „Wprost” – jest 10. największą firmą z polskim kapitałem. Energa jest także 5. największym płatnikiem podatku dochodowego i 5. największym inwestorem w kraju.

Według Indeksu Patriotyzmu Polskiego Biznesu przygotowanego przez „Rzeczpospolitą” Energa jest na 8. pozycji w kategorii polskiej firmy wspomagającej finansowo działalność prospołeczną.

Grupa Energa od lat notuje stabilne wyniki finansowe. W I półroczu 2016 r. – mimo trudnych i zmieniających się warunków rynkowych – wypracowała prawie 5 mld zł przychodów oraz ponad 1 mld zł zysku EBITDA. Odnotowana za ten okres strata netto była efektem jednorazowych odpisów i nie wpłynęła na sytuację finansową Grupy. O dobrej pozycji finansowej świadczą również ratingi renomowanych instytucji. Agencja ratingowa Fitch przyznała spółce długoterminową ocenę na poziomie „BBB” ze stabilną perspektywą, długoterminowy rating agencji Moody’s to Baa1, a jego perspektywa również jest stabilna.

Energa jednocześnie konsekwentnie realizuje ambitny program inwestycyjny. W I półroczu 2016 r. nakłady na inwestycje wyniosły prawie 0,8 mld, a w ciągu ostatnich pięciu lat osiągały średnio poziom 1,8 mld zł rocznie. Najważniejszym obszarem prowadzonych w Grupie inwestycji jest dystrybucja energii elektrycznej, na którą Energa przeznacza zdecydowaną większość swoich wydatków. Efektem jest poprawiająca się na przestrzeni ostatnich lat niezawodność dostaw energii. Od 2014 roku średni czas awarii na odbiorcę skrócił się o 35 proc., natomiast średnia częstotliwość awarii na odbiorcę obniżyła się z poziomu 1,7 do 1,3.

Obecnie Grupa Energa jest na etapie aktualizacji kierunków rozwoju. Głównym założeniem nowej strategii będzie wzrost wartości Grupy, w tym dla akcjonariuszy, oraz zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa dostaw energii, od wytworzenia po dostarczenie do klientów. Spółka stawia też na innowacje.

Innowacje – przyszłość energetyki

Energa – według Indeksu Patriotyzmu Polskiego Biznesu – jest na 18. pozycji wśród polskich firm przeznaczających najwięcej na badania naukowo-techniczne.

W ostatnich latach było to średnio od 120 do 180 mln zł rocznie. Za najbardziej perspektywiczne innowacyjne kierunki rozwoju spółka uznaje smart grid, smart city, magazynowanie energii i zarządzanie jej zużyciem, mobilność elektryczną oraz nowe technologie wytwarzania energii.

AMI. Grupa jest liderem w zakresie inteligentnego opomiarowania swoich odbiorców. Zainstalowała już ponad 800 tysięcy inteligentnych liczników. W niektórych miejscowościach wszyscy odbiorcy mają liczniki AMI, które umożliwiają m.in. bieżące monitorowanie zużycia energii i lepsze zarządzanie nią. W projekcie „Energa Living Lab” 300 gospodarstw domowych w Gdyni testuje jeszcze bardziej zaawansowane technologie zarządzania zużyciem i mikroprodukcji energii elektrycznej

DSR. Grupie zależy na optymalnym wykorzystaniu dostępnych w systemie mocy, poprzez zarządzanie zużyciem energii. Należąca do Grupy spółka Enspirion, pierwsza w Polsce uruchomiła ofertę polegającą na wynagradzaniu klientów biznesowych za przesuwanie zużycia energii poza godziny największego obciążenia systemu. Taki mechanizm pomogą utrzymać stabilność Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. W ciągu ostatnich dwóch lat Enspirion dokonał z powodzeniem 16 akcji ograniczania popytu, redukując 3 GWh energii czynnej swoich klientów. Grupa dysponuje obecnie potencjałem około 575 MW, których zużycie można przesunąć w czasie. Cały potencjał rynku szacuje się na około 2 tys. MW.

SMART Toruń. W ramach tego projektu Grupa zbudowała jedną z największych w Polsce elektrowni fotowoltaicznych oraz zmodernizowała sieci dystrybucyjne, zamontowała 92 tysiące liczników zdalnego odczytu (AMI) i zainstalowała inteligentne oświetlenie uliczne z wykorzystaniem opraw ze źródłami LED. Projekt pozwala na badanie możliwości zarządzania jednocześnie zużcyiem i wytwarzaniem energii elektrycznej w nowoczesnych źródłach.

EMobility. Energa od kilku lat pracuje nad rozwojem usług związanych z dynamicznie rozwijającym się rynkiem aut elektrycznych. W ramach projektu udostępniła do testów flotę pojazdów elektrycznych oraz zbudowała w Trójmieście pięć stacji do ich ładowania. Jest pierwszą polską spółką, która kompleksowo bada preferencje polskich użytkowników aut elektrycznych. Weryfikuje gotowość rynku i klientów na usługi związane z elektromobilnością. Testuje różne modele biznesowe, a wraz z nimi cenniki, segmentację rynku, typy usług, itd. Niebawem wprowadzi prototypową usługę carsharingu. Wspólnie z Politechniką Warszawską, Narodowym Centrum Badań Jądrowych oraz pozostałymi grupami energetycznymi współtworzy Centrum Elektromobilności.

Magazyn energii. Energa-Operator pracuje nad stworzeniem pierwszego w Polsce magazynu energii. Magazyn o mocy 0,75 MW i 1,5 MWh powstaje w okolicach Pucka w ramach Lokalnego Obszaru Bilansowania (LOB). W połączeniu z planowaną farmą fotowoltaiczna o mocy 84 kW i istniejącymi źródłami wiatrowymi, biogazownią oraz odbiorcami, LOB pozwoli Grupie testować usługi systemowe i regulacyjne.

Źródło: Energa