Niemcy przewidują wzrost zapotrzebowania na energię w związku z transformacją przemysłu

7 czerwca 2024, 14:30 Alert

Pomimo obaw o spadek zdolności przemysłowej, Niemcy stoją przed znacznym wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną. Eksperci ds. energii prognozują, że nawet zmniejszony sektor przemysłowy będzie wymagał znacznie więcej energii do 2045 roku niż obecnie – pisze Montel News.

reichstag Niemcy Berlin
fot. Wikipedia/CC

Według raportu grupy konsultingowej Thema, zapotrzebowanie na energię elektryczną w Niemczech osiągnęło szczyt na poziomie 536 TWh w 2012 roku, spadając do 490 TWh w 2022 roku z powodu szoków cenowych spowodowanych inwazją Rosji na Ukrainę. Ciężki przemysł obecnie odpowiada za około połowę z 200 TWh zapotrzebowania przemysłowego. Jednakże dążenie do redukcji emisji dwutlenku węgla zmusi energochłonne sektory, takie jak cement, chemikalia i stalownie, do stosowania czystszych i bardziej efektywnych metod produkcji, a także do wzrostu zapotrzebowania na energię w związku z postępem w technologii uczenia maszynowego i centrów danych.

Pomimo potencjalnych relokacji przemysłu z powodu wysokich kosztów energii, prognozy wskazują na wzrost ogólnego zapotrzebowania na energię, które może się podwoić do około 1000 TWh rocznie do 2045 roku. Samo zapotrzebowanie przemysłowe ma wzrosnąć do 300 TWh rocznie, napędzane elektryfikacją i przejściem z paliw kopalnych. Przemysły takie jak elektronika i produkcja samochodów, które mają stosunkowo niskie potrzeby energetyczne, mogą radzić sobie lepiej. Jednak w miarę jak przemysł motoryzacyjny przechodzi na pojazdy elektryczne, zakładanie fabryk półprzewodników i baterii, które są wysoce energochłonne, może stanowić wyzwanie z powodu wysokich cen energii w Niemczech.

Rekordowo wysokie ceny energii, które nastąpiły po inwazji Rosji na Ukrainę, osiągnęły szczyt na poziomie 1050 EUR/MWh w sierpniu 2022 roku, spadły, ale nadal są wysokie w porównaniu do poziomów sprzed kryzysu. Prawdziwy problem polega na łącznych kosztach przekazywanych konsumentom, w tym podatkach, opłatach przesyłowych i kosztach biurokratycznych. Aby sprostać tym wyzwaniom, eksperci apelują o strategiczne partnerstwa międzynarodowe w celu zabezpieczenia dostaw energii oraz znaczne inwestycje w infrastrukturę energetyczną, w tym nowe elektrownie i ulepszone połączenia sieciowe.

Przyszłość niemieckiego przemysłu zależy od zrównoważenia kosztów transformacji energetycznej z utrzymaniem atrakcyjności gospodarczej, zapewniając, że przejście na przyszłość neutralną dla klimatu jest zarówno wykonalne, jak i zrównoważone.

Montel News / Mateusz Gibała

Prorosyjscy Niemcy chcą odbudowy Nord Stream 2