Solar Power Europe: Europa zainstalowała dwa razy więcej magazynów energii w 2023 roku

13 czerwca 2024, 13:00 Energetyka

Nowa analiza SolarPower Europe ujawnia, że w 2023 roku w Europie zainstalowano 17,2 GWh nowych systemów magazynowania energii (BESS), co stanowi wzrost o 94 procent w porównaniu z 2022 rokiem. Jest to trzeci z rzędu rok w którym rynek podwoił swoją roczną wielkość.

Magazyn energii RedT. Fot. RedT
  • W 2023 roku segment mieszkaniowy przewodził we wdrażaniu BESS, stanowiąc 70 procent rocznej zainstalowanej pojemności. Wzrost ten był napędzany przez dążenie europejskich obywateli do samowystarczalności energetycznej w obliczu kryzysu energetycznego.
  • SolarPower Europe wzywa do opracowania kompleksowej strategii magazynowania energii elektrycznej w UE oraz ustanowienia celu 200 GW do 2030 roku, co jest niezbędne dla modernizacji sieci.

Pod koniec 2023 roku całkowita pojemność operacyjnych magazynów energii w Europie wyniosła około 36 GWh. Segment mieszkaniowy stanowił 63 procent tej pojemności, systemy dużej skali 21 procent, a systemy komercyjne i przemysłowe 9 procent. Niemcy były liderem rynku z 34 procent udziałem w europejskim rynku w 2023 roku, następnie Włochy (22 procent) i Wielka Brytania (15 procent). Choć przewiduje się dalszy wzrost wdrażania magazynów energii w 2024 roku, prognozy nadal są dalekie od szacowanych 200 GW pojemności baterii potrzebnych do 2030 roku, aby odblokować potencjał słoneczny UE. Magazynowanie energii napotyka na przeszkody w całej Europie, takie jak brak celów, niewystarczające sygnały rynkowe, podwójne opodatkowanie oraz restrykcyjne polityki sieciowe dla hybrydowych instalacji odnawialnych.

W 2023 roku segment mieszkaniowy przewodził we wdrażaniu BESS, stanowiąc 70 procent rocznej zainstalowanej pojemności. Wzrost ten był napędzany przez dążenie europejskich obywateli do samowystarczalności energetycznej w obliczu kryzysu energetycznego. Niemcy utrzymały pozycję lidera rynku instalując 5,9 GWh w zeszłym roku, co stanowi wzrost o 152 procent. Włochy były tuż za nimi, podłączając rekordowe 3,7 GWh (+86 procent), a Wielka Brytania 2,7 GWh (+91 procent).

Jakie są perspektywy na przyszłość?

Rynki BESS będą utrzymywać wzrost w latach 2025-2028, chociaż tempo wzrostu będzie wolniejsze, na poziomie 30-40 procent. Całkowita zainstalowana pojemność BESS w Europie ma wzrosnąć ponad siedmiokrotnie, osiągając 260 GWh do 2028 roku. Zmniejszenie się kryzysu energetycznego z paliw kopalnych może obniżyć motywację europejskich gospodarstw domowych do inwestowania w samowystarczalność energetyczną, co potencjalnie zmniejsza atrakcyjność rozwiązań słonecznych i magazynowania. SolarPower Europe wzywa do opracowania kompleksowej strategii magazynowania energii elektrycznej w UE oraz ustanowienia celu 200 GW do 2030 roku, co jest niezbędne dla modernizacji sieci.

Żródło: Solar Power Europe 

Świrski: Zajmijmy się wsparciem większych magazynów energii, bo dają więcej korzyści