Gibała: Dlaczego sprzedaż pomp ciepła w Szwecji spada o prawie połowę?

23 kwietnia 2024, 07:30 Ciepłownictwo

– W pierwszym kwartale 2024 roku na szwedzkim rynku odnotowano znaczący spadek sprzedaży pomp ciepła – o 43 procent. Wyjątkowo duży spadek, wynoszący 46 procent, dotyczył pomp ciepła typu ciecz-woda. Takie informacje podała szwedzka firma Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) w swoim najnowszym komunikacie prasowym – pisze Mateusz Gibała, redaktor BiznesAlert.pl.

Pompy ciepła. Fot. Air Source EVI
Pompy ciepła. Fot. Air Source EVI
  • W pierwszym kwartale 2024 roku sprzedaż pomp ciepła w Szwecji spadła o 43 procent, a pompy typu ciecz-woda o 46 procent.
  • Wzrost cen energii i wyższe stopy procentowe osłabiły siłę nabywczą konsumentów i spowolniły popyt na pompy ciepła.
  • Spadek inwestycji w budownictwo domów wynosi 42 procent w 2024 roku, ale może nastąpić wzrost w przyszłym roku przy obniżeniu stóp procentowych i stabilizacji cen.

SKVP podkreśla, że porównując obecne statystyki z rekordowym rokiem 2023, spadek sprzedaży jest wyjątkowo znaczący. W 2023 roku popyt na pompy ciepła był wyjątkowo wysoki, co sprawia, że obecne spadki wydają się być bardziej intensywne. Wzrost cen energii elektrycznej i wyższe stopy procentowe wyraźnie wpłynęły na siłę nabywczą konsumentów. Niepewność ekonomiczna i długotrwałe procesy decyzyjne skutkują wyhamowaniem popytu na te urządzenia.

W 2023 roku branża budowlana w Szwecji również doświadczyła spowolnienia. Jest to kolejny czynnik, który wpłynął na liczbę zainstalowanych pomp ciepła. Wiele projektów budowlanych zostało odłożonych lub zawieszonych, co przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie na te urządzenia. SKVP zauważa także, że wahania w sprzedaży są częściowo spowodowane efektem akordeonu, gdzie firmy redukują swoje zapasy i zamrażają kapitał. Jednak firma jest optymistyczna co do przyszłości, sugerując, że stabilizacja sytuacji w zakresie stóp procentowych może przynieść poprawę. Zmniejszenie niepewności gospodarczej i wznowienie inwestycji w budownictwie domów może skutkować wzrostem popytu na pompy ciepła w przyszłości.

Obecne trudności na rynku pomp ciepła w Szwecji są wielowymiarowe. Wpływ na to mają zarówno czynniki makroekonomiczne, jak i specyficzne dla branży. Niemniej jednak, perspektywa długoterminowa może być bardziej obiecująca, jeśli uda się poprawić warunki ekonomiczne i stabilizować rynki.

Perspektywy na przyszłość

Rynek pomp ciepła w Szwecji, podobnie jak wiele innych rynków, jest silnie związany z ogólną sytuacją gospodarczą kraju. Wzrost stóp procentowych i niepewność gospodarcza wpłynęły na spadek sprzedaży pomp ciepła, ale stabilizacja tych czynników może przynieść poprawę. Wzrost stóp procentowych wpływa na zdolność kredytową konsumentów, co z kolei wpływa na popyt na pompy ciepła. Wysokie stopy procentowe mogą zniechęcać konsumentów do zaciągania pożyczek na zakup pomp ciepła. Jednak stabilizacja stóp procentowych może złagodzić ten efekt i przyczynić się do ożywienia rynku. Niepewność gospodarcza również wpływa na decyzje konsumentów dotyczące inwestycji w pompy ciepła. Kiedy niepewność gospodarcza maleje, konsumenci mogą czuć się pewniej co do swojej sytuacji finansowej i być bardziej skłonni do inwestowania w pompy ciepła.

Co do planów na wznowienie inwestycji w budownictwie domów, raporty wskazują, że spadek w nowych inwestycjach budowlanych, który rozpoczął się już w zeszłym roku, przyspieszy w tym roku. Spadające ceny domów, rosnące stopy procentowe, wzrost kosztów budowy, spadek realnych dochodów gospodarstw domowych i wycofanie dotacji inwestycyjnych są czynnikami napędzającymi spadek inwestycji w nowe budownictwo mieszkaniowe w tym roku.

Jednak w przyszłym roku spadek w nowym budownictwie może się odwrócić i nastąpić umiarkowany wzrost, gdy stopy procentowe zostaną obniżone, ceny domów się ustabilizują, a dochody wzrosną. Ogólnie rzecz biorąc, inwestycje w nowe budownictwo znacznie spadną w tym roku (-42 procent) i nadal będą spadać w 2024 roku.

Program Czyste Powietrze zabezpieczony finansowo