WiseEuropa: Nowe znaczy lepsze? Kilka przemyśleń o zmianach w europejskim otoczeniu regulacyjnym dla energii (ANALIZA)

9 kwietnia 2024, 13:00 Atom

Kryzys energetyczny spowodował, że po zaledwie kilku latach funkcjonowania nowych ram prawnych dla energii elektrycznej, przyjętych w 2019 r., konieczne stało się rozpoczęcie prac nad kolejną reformą rynku. Czy poprzednie podejście regulacyjne do systemów i rynków energetycznych było niewłaściwie? W trakcie kształtowania się reformy w 2022 roku można było usłyszeć takie głosy, jednak ostateczny kształt reformy, wstępnie aprobowany przez przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, wydaje się przeczyć takiej tezie – czytamy w analizie WiseEuropa.

Lądowe farmy wiatrowe. Fot. Enertrag.
Lądowe farmy wiatrowe. Fot. Enertrag.

Analiza „Nowe znaczy lepsze? Kilka przemyśleń o zmianach w europejskim otoczeniu regulacyjnym dla energii” autorstwa Krzysztofa Fala omawia główne zmiany w regulacjach dotyczących rynku energii elektrycznej w Europie wprowadzane w ramach reformy w 2022 roku. Autor analizuje wpływ tych zmian na konsumenckie prawo do energii, rozwój rynku energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE), wsparcie dla sektora energetycznego oraz przemysłu, a także możliwość przedłużenia wsparcia dla bloków węglowych.

Zmiany promujące rozwój rynku bilateralnych kontaktów na zakup energii z OZE proponowane są w momencie, w którym rynek PPA już od jakiegoś czasu się rozwija. Przegląd regulacji pod kątem barier dla jego rozwoju, w tym barier wejścia dla mniejszych odbiorców, a także możliwość „łączenia” działalności PPA z udziałem w systemie wsparcia, powinien pozwolić na dalsze zwiększenie konkurencji na rynku, a w konsekwencji – stymulować jego rozwój – czytamy w artykule.

Pierwszy obszar zmian koncentruje się na dalszym uszczegółowieniu przepisów dotyczących ochrony konsumentów na rynku energii, w tym poprzez ułatwienie dostępu do kontraktów ze stałą ceną i umożliwienie zawierania więcej niż jednego kontraktu na dostawę energii. Nowe przepisy przewidują również mechanizm „dzielenia” się energią elektryczną w ramach jednej strefy, co może przyczynić się do efektywniejszego wykorzystania energii wytworzonej lokalnie.

Drugim istotnym punktem reformy jest reakcja na rosnące zainteresowanie sektora energii odnawialnej poprzez ułatwienie bilateralnych umów sprzedaży energii elektrycznej z OZE. Jednocześnie wprowadzenie tych zmian nie powinno prowadzić do zmniejszenia płynności na rynku ani subsydiowania energii z źródeł kopalnych.

Trzeci obszar zmian dotyczy polskiego systemu elektroenergetycznego i umożliwia warunkowe wydłużenie wsparcia dla bloków węglowych o kolejne 3 lata, pod warunkiem przedstawienia planu zastąpienia ich jednostkami niskoemisyjnymi.

WiseEuropa prezentuje odpowiedzi na powyższe pytania w raporcie dostępnym tutaj. Jego autorka to Anna Witkowska.

Źródło: WiseEuropa

WiseEuropa: Dekarbonizacja transportu musi zostać przeprowadzona z myślą o małych miejscowościach