TOR: Połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos będzie korzystne dla obu firm

14 maja 2019, 15:15 Alert
PKN Orlen
PKN Orlen fot. Michał Perzyński/BiznesAlert.pl

Połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos będzie korzystne dla obu firm, ocenili eksperci Zespołu Doradców Gospodarczych TOR w raporcie zaprezentowanym podczas XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach. Planowana na koniec tego roku fuzja Orlenu i Lotosu pozwoli na osiągnięcie korzyści w czterech kluczowych obszarach: wspólnych inwestycji, zwiększenia efektywności, osiągnięcia oszczędności zakupowych i zmniejszenia ogólnych kosztów.

„Przeprowadzona w raporcie analiza wykazała duży potencjał, jeśli chodzi o korzyści z możliwego połączenia PKN Orlen i Grupy Lotos i to zarówno w skali pojedynczych spółek, jak też w obszarze całej logistyki, co ma duże znaczenie dla tego skomplikowanego przedsięwzięcia. W najbliższych latach ma nastąpić dalszy rozwój transportu kolejowego, śródlądowego wodnego, morskiego i intermodalnego kosztem drogowego. W związku z tym pojawia się konieczność przestawienia koncernów paliwowych na produkcję i dystrybucję paliw alternatywnych, czyli innych niż pochodzące z przerobu ropy naftowej. Planowane połączenie obu narodowych koncernów paliwowych pozwoli lepiej sprostać wyzwaniom stojącym przed transportem w Europie” – powiedział wiceprezes ZDG TOR Adrian Furgalski, cytowany w komunikacie poświęconym raportowi.

Z raportu ZDG TOR wynika, że planowane połączenie narodowych koncernów paliwowych to szansa na synergię w czterech kluczowych obszarach biznesowych. Należą do nich:

– inwestycje – związane przede wszystkim z koniecznością przestawienia działalności koncernów na produkcję i dystrybucję paliw alternatywnych (elektromobilność, gazomobilność, biopaliwa);

– zwiększenie efektywności w obszarze logistyki, co daje potencjał do wypracowania wyższych marż;

– oszczędności zakupowe – połączone koncerny będą miały lepszą pozycję negocjacyjną ze względu na skokowy wzrost wolumenu zakupów, co powinno przełożyć się na zmniejszenie wydatków;

– zmniejszenie kosztów – wzajemne wykorzystywanie infrastruktury obniży wydatki na transport oraz umożliwi zmniejszenie nakładów na zapasy operacyjne, wymieniono w materiale.

Przeprowadzona analiza wykazała, że tylko w ramach tzw. umów SWAP roczne oszczędności mogą wynieść od 50 do nawet 115 mln zł rocznie. Umowy typu SWAP mają na celu obniżenie kosztów związanych z logistyką i polegają na zawieraniu umów na wymianę produktów na rynku paliw. Przykładowo, rafineria z Płocka mogłaby dostarczać taniej niż obecnie paliwo dla stacji Grupy Lotos na obszar Polski południowej. Z kolei korzystając bezpośrednio z terminala przy rafinerii w Gdańsku można realizować dostawy dla PKN Orlen na Pomorzu, Pomorzu Zachodnim oraz dla obszaru Polski północno-wschodniej, a nawet części województwa kujawsko-pomorskiego, czytamy dalej.

Połączenie obu firm to – według ZDG TOR – także szansa m.in. na zwiększenie produkcji petrochemicznej z wykorzystaniem potencjału rafinerii w Gdańsku. Lepsza koordynacja programów inwestycyjnych może zwiększyć możliwości obu koncernów bardziej niż suma ich obecnego potencjału.

„Raport wskazuje na przykładzie Orlen KolTrans i Lotos Kolej, że dzięki połączeniu spółek zależnych o podobnym profilu możliwe jest stworzenie podmiotu dysponującego zarówno dużym potencjałem technicznym (Lotos Kolej), jak i znaczącymi zasobami kapitałowymi (Orlen KolTrans). Firmy działające razem mogłyby zwiększyć przewozy realizowane na rzecz innych podmiotów niż wchodzące w skład PKN Orlen oraz Grupy Lotos oraz poprawić gospodarowanie zasobami” – podsumowano.

Raport został opracowany przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR we współpracy z PKN Orlen na podstawie ogólnodostępnych danych.

Zespół Doradców Gospodarczych TOR jest jedną z polskich firm doradczych. Specjalizuje się w usługach obejmujących obszary od infrastruktury transportowej i przesyłowej, poprzez kolej oraz systemy transportu publicznego, aż po zarządzanie ruchem powietrznym i zagadnienia związane z przestrzenią miejską.

ISB News