Wojciechowski: Energetyka przyszłości potrzebuje nowych technologii (ROZMOWA)

13 marca 2020, 07:31 Bezpieczeństwo
Piotr-Wojciechowski-760×1140
Prezes WB Group Piotr Wojciechowski. Fot. WB Group

Bez wątpienia największy potencjał rozwoju dla polskiej energetyki tkwi w obszarze budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych. To obszar działań sygnalizowany od lat. Wciąż jednak brak jasnych deklaracji na szczeblu politycznym, że Polska pójdzie w tym kierunku – mówi prezes WB Group Piotr Wojciechowski w rozmowie z BiznesAlert.pl.

BiznesAlert.pl: Jakie są perspektywy rozwoju Grupy WB, głównie pod kątem rozwiązań stosowanych w energetyce?

Piotr Wojciechowski: Perspektywy są bardzo dobre, biorąc pod uwagę, że przed sektorem energetycznym w Polsce stoją duże wyzwania modernizacyjne. Sieci przesyłowe są coraz bardziej obciążone i przestarzałe. Do tego dochodzą rosnące koszty zarówno przesyłu, jak i utrzymania całej infrastruktury elektroenergetycznej. Jeśli dodamy do tego konieczność zwiększenia ilości energii dostarczanej z odnawialnych źródeł, możemy zauważyć, że tak naprawdę warto na nowo stworzyć i zaprojektować cały system elektroenergetyczny.

Kluczową ideą, jaka powinna nam przyświecać w tym procesie powinno być zwiększenie efektywności energetycznej. Istotne jest obniżenie kosztów eksploatacyjnych przez lepsze zarządzanie dostarczaną energią. To umożliwi zmniejszenie ilości energii niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury. I właśnie w tym kierunku podąża Grupa WB ze swoimi rozwiązaniami.

Grupa WB obecna jest na rynku energetycznym od lat. I chociaż jest to mało widoczne w przestrzeni publicznej, gdyż przytłumiają to nasze sukcesy w branży obronnej, to przywiązujemy ogromną wagę do tego sektora, gdyż jest to profesjonalny i wymagający odbiorca co bardzo dobrze współgra z naszą strategią rozwoju. Miarą naszego zaangażowania w tym sektorze jest to, że w obszary projektów związanych z energetyką i elektromobilnością zaangażowanych jest około 130 naszych pracowników, oraz że nakłady Grupy WB na rozwój technologii w tym obszarze przekroczyły w ostatnich latach 30 mln złotych.

To bardzo dużo jak warunki krajowe i pokazuje jak duży potencjał zyskuje polski sektor energetyczny. Jako przedsiębiorstwo specjalizujące się od lat w systemach teleinformatycznych, już teraz dostarczamy do operatorów systemów dystrybucyjnych nowoczesne rozwiązania do transmisji danych. Energa Operator korzysta obecnie z około 40 tysięcy naszych routerów inQL, które wykorzystuje do zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej, sterowania pracą stacji transformatorowych oraz monitoringu pracy sieci elektroenergetycznej. PKP zaopatrujemy w systemy DIMaC- EK i  DIMaC-OE. Są to rozwiązania umożliwiające efektywne zarządzanie energią elektryczną do ogrzewania rozjazdów kolejowych i sterowania oświetleniem na stacjach. .

Jakie są największe projekty Grupy WB w energetyce realizowane teraz lub do zrealizowania w dającej się  przewidzieć przyszłości?

Obecnie w ramach Grupy WB realizujemy dwa duże projekty dotyczące branży energetycznej. Jednym w obszarze elektromobilności jest projekt QUARK, drugim związanym z sieciami przesyłowymi jest projekt SARSA.

W ramach projektu QUARK nasza spółka Arex z Grupy WB zbudowała platformę 4×4 o napędzie elektrycznym. W ramach tego projektu opracowaliśmy technologie w zakresie falowników, magazynów energii i systemów BMS czyli Battery Management Systems, przetwornic DC/DC a także opartych o najnowsze podzespoły elektroenergetyczne ładowarek do pojazdów. Są to w 100 procentach nasze technologie w rozwój których angażujemy zarówno środki własne jak i pozyskane w ramach projektów NCBiR.

Projekt SARSA to praca badawczo-rozwojowa prowadzona przez Mindmade i Grupę WB  w konsorcjum z PGE Dystrybucja i Apator Elkomtech. Projekt jest realizowany w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”.

SARSA jest istotnym projektem, bowiem jego realizacja pomoże rozwiązać jeden z największych problemów z jakimi obecnie się mierzą operatorzy systemów dystrybucyjnych. Chodzi o przerwy w dostawach energii elektrycznej w wyniku masowych awarii sieci energetycznej spowodowanych przez działanie żywiołów.

SARSA umożliwia dokładną lokalizację miejsca awarii sieci, następnie odłączenie uszkodzonego fragmentu i przywrócenie zasilania na sprawnym odcinku w czasie nie dłuższym niż 21 sekund. Jest to możliwe dzięki opracowanemu przez naszych inżynierów autonomicznemu systemowi łączności, niezależnego od zewnętrznej infrastruktury.

To unikatowe w skali światowej rozwiązanie będziemy w najbliższym czasie wspólnie z naszymi partnerami wdrażali na pilotażowym odcinku. SARSA bardzo dobrze pokazuje, jak ważną rolę w systemie elektroenergetycznym mają do odegrania nowoczesne narzędzia do transmisji danych i zarządzania przepływem energii.

Co dla Grupy WB  stanowi największy potencjał rozwoju w sektorze polskiej energetyki w perspektywie następnej dekady?

Bez wątpienia największy potencjał rozwoju dla polskiej energetyki tkwi w obszarze budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych. To obszar działań sygnalizowany od lat. Wciąż jednak brak jasnych deklaracji na szczeblu politycznym, że Polska pójdzie w tym kierunku.

Drugim obszarem o dużym potencjale rozwoju jest cały sektor elektromobilności, który będzie się dynamicznie rozwijał w najbliższych latach na całym świcie.

Grupa WB ma kompetencje w tych obszarach. Naszą filozofią biznesową jest tworzenie nowatorskich rozwiązań technicznych, stąd też właśnie w obszarze budowania inteligentnych sieci elektroenergetycznych i elektromobilności będziemy proponowali nasze rozwiązania polskiej energetyce.

Jakie dziedziny i technologie są priorytetowe dla rozwoju Grupy WB?

Grupa WB nieustannie doskonali rozwiązania, w których jest liderem. Musimy to robić, aby pozostawać nieustannie na czele stawki i nie mowa tylko o Polsce. Rozwijamy i dopracowujemy systemy informatyczne, systemy transmisji danych, łączność radiową i platformy bezzałogowe.

Ponad połowa naszych pracowników to kadra inżynierska pracująca w działach badawczo-rozwojowych. Dlatego też opracowywanie nowych rozwiązań jest u nas można powiedzieć codziennością. Nasza rzeczywistość to faktycznie przyszłość.

Obecnie pracujemy nad rozwiązaniami zwiększającymi autonomiczność naszych produktów poprzez implementację do nich technologii sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

Które światowe rynki są według Grupy WB najbardziej perspektywiczne, zarówno pod kątem działalności zbrojeniowej i cywilnej?

Grupa WB aktywna jest na niektórych rynkach od lat. Dotyczy to państw Azji Południowo-wschodniej, krajów Bliskiego Wschodu i Ameryki Północnej. Oczywiście cały czas staramy się zdobyć przyczółki w innych miejscach.

Nasza strategia opiera się na tym, że potrafimy dostarczyć klientowi unikalne rozwiązanie dostosowane do jego potrzeb. Dlatego nie ograniczamy się do poszczególnych rynków. Planujemy rozwój naszej sprzedaży globalnie.

Czy rynek polski, w warunkach „monopolizacji” przez państwowe przedsiębiorstwa zbrojeniowe jest dla Grupy WB perspektywiczny, czy raczej w obecnych warunkach środowiska gospodarczego ważniejsze są rynki zagraniczne?

Grupa WB z w pełni polskim kapitałem, zatrudniająca polskich inżynierów zawsze traktowała polski rynek priorytetowo.  Tak było, jest i będzie.

Tym bardziej, że często jesteśmy w stanie jako jedyni zaoferować rozwiązania doskonałe jakościowo i cenowo, dopasowane do potrzeb naszych klientów, tworzone w bliskiej współpracy z użytkownikami i przy rozumieniu ich potrzeb.

Grupa WB jest dużym, sprawdzonym dostawcą, z potencjałem potwierdzonym przez dekady współpracy i stabilną sytuacją finansową. Dzięki temu możemy realizować naprawdę ogromne umowy, z którymi nie poradziłyby sobie mniejsze byty.

Jednak aby móc oferować na rynek krajowy sprawdzone rozwiązania w dodatku w konkurencyjnej cenie, nie możemy się tylko ograniczać do klienta krajowego. Dlatego też od samego początku istnienia przedsiębiorstwa rozwijamy eksport i dostarczamy nasze rozwiązania do wielu państw.

Dobrym przykładem może być tutaj współpraca kolejnej naszej spółki – Polcam | GRUPA WB  z amerykańską firmą Applied Concepts Inc., która na rynku amerykańskim ale nie tylko sprzedaje na licencji nasze radary SmartEye. Dzięki tej współpracy, nasze radary są obecnie wykorzystywane nie tylko w Stanach Zjednoczonych ale również przez służby policyjne w krajach ameryki południowej czy też Indonezji.

Rozmawiał Mariusz Marszałkowski