TAG: Sieci elektroenergetyczne

Orlen VC zainwestował w norweską firmę Heimdall Power, która specjalizuje się w optymalizacji sieci elektroenergetycznych. Technologia […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) podpisały umowę z firmą Budimex na rozbudowę i modernizację kluczowej stacji elektroenergetycznej Piła […]
Niemieckie porty morskie przeżywają głęboki kryzys, a ich przeładunki spadły do poziomu sprzed dwóch dekad. Brak konkurencyjności, […]
W Ministerstwie Klimatu i Środowiska podpisano pierwsze umowy na unijne dofinansowanie modernizacji dystrybucyjnych sieci energetycznych. Minister […]
Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport, w którym stwierdza, że polskie sieci elektroenergetyczne się starzeją, a jakość energii jest […]
Prawo energetyczne i ustawa o odnawialnych źródłach energii w ostatnim czasie przeszły wiele ważnych zmian. Kluczowe elementy najnowszych […]
Przepisy unijne mające obowiązywać od 2025 roku mogą odciąć Szwajcarię od kontynentalnego handlu energią elektryczną.
– Zima z perspektywy Polski może nie być łatwa, jednak ze względu na bilanse, które są zadowalające, patrzymy pozytywnie w najbliższą […]
Tauron Dystrybucja przeprowadzi kontrole mikroinstalacji fotowoltaicznych z powodu nadużyć klientów – poinformowała spółka w […]
Tauron planuje zwiększyć nakłady inwestycyjne na sieci elektroenergetyczne do 3 miliardów złotych w 2024 roku. To trzykrotny wzrost w […]
Wojna na Ukrainie może wymagać zwiększenia pierwotnie szacowanych na 36 mld zł do 2032 roku środków Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) […]
11,95 mld zł wartości dodanej dla polskiej gospodarki wytworzyły Polskie Sieci Elektroenergetyczne w 2021 roku. Spółka odprowadziła także 1,08 […]
Rusza kolejny etap projektu Harmony Link. Tym razem będzie to budowa stacji konwerterowych mających za zadanie odbierać prąd z podmorskiego kabla […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne rozwijają program dostaw inwestorskich, w ramach którego zakupiona zostanie aparatura i urządzenia niezbędne do […]
Operator sieci przesyłowej Amprion z siedzibą w Dortmundzie zlecił Siemens Energy podłączenie do sieci elektrycznej morskich farm wiatrowych o […]
Warto rozpraszać źródła, i w międzyczasie przeobrazić sieć, by była ona cyfrowa, sterowana przez sztuczną inteligencję – powiedział […]
Przedsiębiorcy rozwijający odnawialne źródła energii stoją przed wieloma wyzwaniami. Oprócz zagadnień prawnych, związanych z niestabilną […]
Jako jeden z głównych czynników niedostatecznego rozwoju OZE w Polsce można wskazać niestabilną regulację prawną, która aż nadto komplikuje […]
Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki – prezes Urzędu Regulacji Energetyki był gospodarzem spotkania Komitetu […]
Nowoczesna energetyka, to nie tylko ogromne inwestycje w nisko i zeroemisyjne jednostki wytwórcze, ale również rozwój sieci dystrybucyjnej […]
Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe, które wykazują co najmniej milion złotych rocznego obrotu, mogą ubiegać się o zawarcie z Polskimi […]
– Należy rozważyć, czy wparcia kierowanego dotychczas na budowę OZE nie należy przesunąć na rozbudowę sieci. Transformacja na jej […]
Rada Miasta Gdańska na wniosek Energa-Operator uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla budowy dwutorowej linii […]
PGE zakończyła inwestycję w ramach węzła Czosnów – najważniejszej inwestycji energetycznej PGE regionie Mazowsza. Wartość inwestycji […]
Wydatki na transformację sieci są kolosalne, mówimy o miliardach złotych. Żeby zabezpieczyć podstawowe potrzeby energetyczne, dystrybucja musi […]
Wojewoda Wielkopolski 5 listopada wydał decyzję lokalizacyjną dla podwieszenia drugiego toru linii elektroenergetycznej Ostrów – Kromolice […]
Brytyjski rząd ogłosił w oświadczeniu, że 80 krajów poparło plan nazwany „Inicjatywą Zielonych Sieci – Jedno Słońce, Jeden Świat, […]
Operatorzy systemów przesyłowych (OSP) z krajów bałtyckich: Litgrid (Litwa), AST (Łotwa), Elering (Estonia) oraz z Polski (PSE) złożyli […]
6 października Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin był gospodarzem spotkania inaugurującego prace Zespołu, który ma wypracować […]
– Mówi się dużo o przystosowaniu sieci dystrybucyjnych do nowego modelu rynku energii. Sieci dystrybucyjne mają dużą rolę, bo muszą […]
Duży pożar w kluczowej stacji konwertorowej energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii zablokował główny kabel, który dostarcza energię z […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), operator systemu przesyłowego przeznaczy do 2030 roku około 4,5 mld zł na budowę lub modernizację […]
Wojewoda Mazowiecki wydał komplet decyzji o ustaleniu lokalizacji linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Miłosna. To strategiczna inwestycja, […]
Sejm przyjął w środę nowelizację ustawy o efektywności energetycznej. Zakłada m. in. obowiązek zamontowania do 2027 r. ciepłomierzy i […]
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu 26 lutego br. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy linii 400 kV […]
Amerykańskie federalne organy regulacyjne ds. energetyki oświadczyły, że zbadają zagrożenia, jakie zmiany klimatyczne i ekstremalne zjawiska […]
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla linii elektroenergetycznej 400 kV […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne zakończyły rozbudowę stacji elektroenergetycznej Mikułowa niedaleko Zgorzelca. Dzięki tej inwestycji możliwe […]
W czwartek 8 października br. po raz pierwszy energia elektryczna popłynęła nową linią elektroenergetyczną najwyższych napięć relacji […]
Enea Operator podpisała umowę z ministerstwem klimatu o dofinansowanie ze środków unijnych projektów budowy elektroenergetycznej sieci […]
Tauron planuje wdrożyć technologię płużenia kabli. Ten bezwykopowy sposób układania linii kablowych ma przyśpieszyć prace oraz na […]
Hitachi ABB Power Grids została wybrana przez EDF Renewables do budowy czterech stacji elektroenergetycznych do przyłączenia trzech nowych farm […]
Zastosowanie tymczasowego słupa wysokiego napięcia pozwoliło na odbudowę zniszczonej w wyniku wypadku linii średniego napięcia. Pozwoliło to w […]
Litewski operator sieci elektrycznej Litgrid ogłosił przetarg na przebudowę sieci przesyłowych energii elektrycznej z Obwodem Kaliningradzkim […]
Tauron Dystrybucja testuje nowoczesne metody prac prowadzonych pod napięciem. Modułowe narzędzie do utrzymywania naprężeń, to technologia do […]